Kontra-pasy rowerowe w Jeleniej Górze

W bieżącym roku Izersko-Karkonoskie Towarzystwo Kolarsko-Narciarskie przykłada szczególną wagę do legalizacji ruchu rowerowego pod prąd. Nasi członkowie uważnie przyglądają się jeleniogórskim ulicom jednokierunkowym i systematycznie zgłaszane są wnioski o realizację tzw. kontra-pasów. Postulaty nie dotyczą tylko centrum miasta, ale również jeleniogórskich przedmieść.

Tym razem Stowarzyszenie postuluje kontra-pas na północno-zachodnich rubieżach miasta przy ulicy Paderewskiego. Ulica stanowi element bardzo ważnego połączenia między Zabobrzem III, Centrum Jeleniej Góry. W tym celu Zarząd I-KTK-N wystosuje stosowne pismo do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze przy ul.Ptasiej 2a o następującej treści:

Dotyczy:legalizacji ruchu rowerowego pod prąd w ul. Paderewskiego.

Izersko-Karkonoskie Towarzystwo Kolarsko-Narciarskie; zwraca się z prośbą o oznakowanie
kontra-pasa dla rowerów (ewentualnie o zalegalizowanie ruchu rowerowego pod prąd wyłącznie za pomocą oznakowania pionowego) w ul. Paderewskiego od skrzyżowania z ul. Działkowicza do skrzyżowania z ul.Jana Pawła II.

UZASADNIENIE:

Umożliwianie ruchu rowerowego w obu kierunkach ulicami jednokierunkowymi jest w Europie Zachodniej powszechną praktyką. Możliwość poruszania się licznymi ulicami jednokierunkowymi w obie strony pozwala rowerzystom na wielu relacjach zaoszczędzić czas, a tym samym ma znaczący wpływ na atrakcyjność ruchu rowerowego i jego konkurencyjność w stosunku do innych form lokomocji. W Jeleniej Górze; mimo udostępnienia dla ruchu rowerowego w obie strony niektórych ulic 1-Maja, Konopnickiej i innych z zakazem ruchu (tego typu bezpiecznych i sprawdzonych na Zachodzie) udogodnień dla rowerzystów jest wciąż zdecydowanie za mało. Nie tylko w centrum miasta, ale też na peryferiach. Do ulic, w których ze wszech miar celowe i możliwe jest zalegalizowanie ruchu rowerowego pod prąd, należy ul. Paderewskiego (od ul. Działkowicza
do ul. Jana Pawła II). Jezdnia tej ulicy ma aż 5 m szerokości, w związku z czym pomieści ona kontra-pas rowerowy (1,5 m) oraz pas ruchu ogólnego (3,5 m). Ewentualnie rozważyć można zalegalizowanie ruchu rowerowego pod prąd tylko za pomocą oznakowania pionowego. Rozwiązanie takie jest aktualnie praktykowane nie tylko w Europie Zachodniej, ale też w polskich miastach, zwłaszcza we Wrocławiu, a także w Poznaniu.

Podkreślenia wymaga, że proponowane udogodnienie ułatwiałoby nie tylko lokalny ruch rowerowy. Zważywszy na możliwość przedostania się pod estakadą na Zabobrzu. Ułatwienie to pozwoliłoby też skrócić i uprościć trasę przejazdu rowerzystom jadącym od strony Zabobrza III i Jeżowa Sudeckiego np. do zakładów pracy ,szkół, czy też do placówek handlowych i targowiska na ul.Różyckiego. W celach rekreacyjnych w rejon ogródków działkowych przy ul. Działkowicza.

Z poważaniem Zarząd I-KTK-N

Autor propozycji Krzysztof Pik sekretarz I-KTK-N

Dodaj komentarz