Kościół parafialny o.o. franciszkanów pod wezwaniem Bożego Ciała

Przemysław Wiater

Kościół parafialny o.o. franciszkanów pod wezwaniem Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie Górnej przy ul. St. kard. Wyszyńskiego 2 „na Sowińcu” pochodzi z lat 1884-1886. Uroczyste położenie kamienia węgielnego nastąpiło dnia 13 maja 1884 r. na terenie nieodpłatnie na ten cel odstąpionym przez rodzinę hr. Schaffgotschów, do których należała w tym czasie znaczna część Szklarskiej Poręby. Budowa prowadzona była według planów i pod nadzorem mistrza budowlanego Bockscha. 26.051886 r. zawieszone zostały na kościelnej wieży trzy dzwony odlane w ludwisarni Hadank w miejscowości Hoyerswerda. Nowy kościół poświęcił 8 września 1887 r. proboszcz Hubert Thienel z Cieplic Śląskich, z parafii na terenie której znajdowała się siedziba rodu Schaffgotsch. Uroczystej konsekracji kościoła parafialnego p.w. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie 29 maja 1892 r. dokonał wrocławski kardynał Georg Kopp. Czteroprzęsłowy kościół o konstrukcji halowej z lunetami, wysoką na około 40 m wieżą, prezbiterium i absydą wybudowany został z szarego granitu w stylu neogotyckim.

W obrazie ołtarza głównego autorstwa Ole Richtera przedstawiona została zgodnie z wezwaniem kościoła Eucharystia w otoczeniu rozmodlonych aniołów. O. Richter był też autorem obrazu przedstawiającego Najświętszą Marię Pannę w ołtarzu bocznym po stronie północnej. O. Richter (ur. 10 XI 1888 i zm. 24 X 1958 w Lądku Zdroju), artysta malarz i konserwator dzieł sztuki. Uczył się w Lądku, następnie zaś studiował Ratyzbonie i Monachium. Malował oraz odnawiał kościoły i poszczególne rzeźby w Międzylesiu, Trzebnicy, Domaszkowie, Roztokach, Lądku i in., a drobniejsze prace wykonywał także w Wambierzycach, Bardzie, Kłodzku, Krzeszowie, Broumovie. Po stronie południowej w zwieńczeniu nawy bocznej znajdował się ołtarz z obrazem przedstawiającym św. Józefa autorstwa malarza Josepha Janauscha z pobliskich Piechowic. J. Janausch był artystą specjalizującym się w malarstwie, w tym w obrazach na szkle, ze szczególnym upodobaniem do motywów kwiatowych.

Neogotycki prospekt organowy składał się z 19 piszczałek, a wykonany został w znanej świdnickiej firmie „Schlag und Söhne”, której instrumenty można do dziś spotkać w wielu śląskich kościołach. Wspaniały kryształowy żyrandol został ufundowany ze składek mieszkańców Szklarskiej Poręby i powstał w tutejszej hucie szkła „Józefina”, której wyroby cieszyły się światową renomą. Wnętrze świątyni zdobią też trzy mniejsze żyrandole, które powstały w tej samej hucie. Na wewnętrznych ścianach bocznych kościoła znajduje się rzeźbiona w drewnie i polichromowana Droga Krzyżowa, która powstała w warsztacie Spetkowskiego w Poznaniu, a każda ze stacji oświetlona została wykonanym w hucie „Józefina” zacheuszkiem. Na kościelnej wieży zawieszone zostały trzy dzwony o łącznej wadze około 3 000 kg (1700, 800 i 500 kg). Dzwony ozdobione zostały dedykacjami i cytatami z Ewangelii św. Łukasza. Uroczyste poświęcenie dzwonów, połączone z umieszczeniem na szczycie wieży puszki i krzyża odbyło się 24 maja 1887 r. Dzwony kościelne powstały w zakładzie ludwisarskim „Hadank und Sohn” w saksońskiej Hoyerswerda i dawały „prawdziwie przyjemny, harmonijny głos”. Na zewnętrznej stronie absydy kościoła wmurowana została tablica upamiętniająca mieszkańców Szklarskiej Poręby, którzy polegli podczas działań I wojny światowej.

W październiku 1945 roku opieka duszpasterska nad parafią w Szklarskiej Porębie została zlecona przez administratora apostolskiego we Wrocławiu krakowskiej prowincji franciszkanów, którzy pełnią posługę do dziś. Świątynia została odremontowana w latach 1958-1960. Obecnie wewnątrz świątyni znajduje się dobrze zachowane neogotyckie wyposażenie z końca XIX wieku. W ołtarzu głównym umieszczony jest pochodzący z 1958 r. obraz Wlastimila Hofmana (1881-1970), najwybitniejszej osobowości twórczej polskich Karkonoszy, który przedstawia Chrystusa Eucharystycznego na tle wąwozu Kamieńczyka i stoków Szrenicy. Na ścianach bocznych nawy znajdują się przedstawienia czterech Ewangelistów tego samego autora.

Poniżej kościoła, po drugiej stronie ulicy 11 Listopada, znajdują się zabudowania plebanii, które zaczęto użytkować 2 listopada 1888 r. Dziś mieści się tutaj parafia i niewielki klasztor o.o. franciszkanów. W refektarzu znajduje się kilka obrazów o tematyce religijnej, w tym prace autorstwa W. Hofmana,a wśród nich „Adoracja Dzieciątka” (1957), „Ecce homo” (1958), „Matka Boska z Dzieciątkiem na tle Szrenicy” (1959). Szczególnie ciekawe są pochodzące z tego czasu chorągwie procesyjne, z których kilka W. Hofman przyozdobił portretami Matki Boskiej i świętych.

Kościół p.w. Bożego Ciała przedstawiany zwykle od strony Doliny Siedmiu Domów na tle Karkonoszy należał do jednego z częściej wykorzystywanych motywów widokowych na dawnych i współczesnych widokówkach ze Szklarskiej Poręby.

Dodaj komentarz