Miliony na ratowanie Karkonoszy

Jak chronić przyrodę Kotliny Jeleniogórskiej, aby nie przeszkadzać rozwojowi turystyki i przemysłu. Unijny projekt „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” (KSWK) realizowany jest z Funduszu Spójności i obejmuje dolnośląskie gminy: Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn i Szklarską Porębę. Tereny te należą do zlewni rzeki Bóbr, dopływu Odry, i są szczególnie cenne przyrodniczo.

Karokonosze wraz z Kotliną Jeleniogórską wymagają specjalnej ochrony, zwłaszcza wód, gleby, powietrza. Niestety, zaniedbania w dziedzinie budowy i konserwacji ujęć wody, stacji uzdatniania, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków nie pozwolą skutecznie chronić środowiska.

Na zorganizowanym przez twórców projektu KSWK seminarium mówiono o tych sprawach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji działających na rzecz regionu. Zastanawiano się nad tym, co zrobić dla ochrony walorów przyrodniczych Kotliny Jeleniogórskiej, ale w taki sposób, aby nie przeszkadzać rozwojowi przemysłu i turystyki. Przypomniane zostały także inwestycje realizowane przez „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji”. A trzeba przyznać, że jest ich sporo.

Udało się pozyskać duże środki z Unii Europejskiej. Na pierwszy etap projektu „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” przyznano unijne wsparcie wysokości prawie 50 mln euro. Dotacje stanowią 85 proc. kosztów kwalifikowanych, oszacowanych w 2005 roku na 58 117 000 euro. Obecna wartość inwestycji to ok. 80 mln euro.

Za te pieniądze wybudowanych i zmodernizowanych zostanie m.in. ponad 28 kilometrów sieci wodociągowej. Renowacji poddane będą także dwie przepompownie wody, wybudowane ujęcie wody, dwa zbiorniki zapasowo-wyrównawcze, zmodernizowanych siedem stacji uzdatniania.

W planach jest też budowa ponad 228 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej, 74 pomp ściekowych, oczyszczalni ścieków, dwóch separatorów i osadników wód deszczowych, przebudowa dwóch oczyszczalni, modernizacja sieci deszczowej.
– W pierwszym etapie projekt realizowany jest na terenie gmin Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn i Szklarska Poręba – mówi Mariola Jakubów z Karkonoskich Systemów Wodociągów i Kanalizacji.

Zadania obejmujące gminę Podgórzyn zostały zakończone w styczniu 2009 r., natomiast inwestycje w Kowarach i Mysłakowicach zrealizowane będą do 31 października 2009 r. Prace w Szklarskiej Porębie zostaną zakończone w październiku 2010 r., mimo że pierwotny termin to październik 2009 r. Powodem opóźnienia jest brak dostępu do terenów budowy.
– W listopadzie chcemy złożyć kolejny wniosek o wsparcie drugiego etapu naszego projektu – dodaje Mariola Jakubów.

Szacowana wartość tego przedsięwzięcia to ok. 25 mln euro. Planowane inwestycje obejmą gminę Piechowice oraz kontynuowane będą w Kowarach, Podgórzynie i Mysłakowicach.

Projektowany jest także III etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na wymienionych terenach. Uzyskanie unijnego wsparcia planowane jest po 2013 roku.

Aleksandra Szumska

Dodaj komentarz