Modernizacja Majówki

Ruszyły prace przy modernizacji ujęcia wody Majówka. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody „MAJÓWKA” w Karpaczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W wyniku realizowanej inwestycji przeprowadzone zostaną roboty budowlano – montażowe komory filtrów, roboty sanitarne, roboty elektryczne, zmodernizowane zostanie złoże filtracyjne oraz zagospodarowany teren przy ujęciu.

Modernizacja przyczyni się do podniesienia poziomu jakości wody oraz do 8-krotnego wzrostu efektywności ujęcia MAJÓWKA.

Obecnie trwają prace przygotowawcze- wycinka i karczowanie terenu realizacji inwestycji oraz prace ziemne. Termin zakończenia realizacji inwestycji – grudzień 2010r.

Wartość projektu: 2.366.894,83PLN

Kwota dofinansowania: 1.775.171,00PLN

Dodaj komentarz