Most w kółko

Pomysł wybudowania mostu na Nysie Łużyckiej, na tzw. Trójstyku, sięga roku 2004, kiedy to Rzeczypospolita Polska i Republika Czeska wstępowały do Unii Europejskiej. Ideę wsparli politycy tworzących Związek Miast „Mały Trójkąt” Bogatynia – Hrádek n.N. – Zittau.

W 2006 roku w Wyższej Szkole Zittau/Görlitz odbywały się warsztaty dofinansowywane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG III A. Ich efekt to zatwierdzony architektonicznie projekt jednego mostu, łączącego Polskę, Niemcy i Czechy.

Pierwotny projekt – most w kształcie koła, z ruchomą nawierzchnią chodnika – zmodyfikowano ze względów finansowych oraz z uwagi na fakt, iż znajdowałby się on w terenie zalewowym. Zrezygnowano z ruchomej nawierzchni mostu, a nowa propozycja zakłada usytuowanie okrągłej części przejazdowej mostu kilka decymetrów ponad poziomem zalewiska.

Związek Miast „Mały Trójkąt” wykorzysta wyniki studium wykonalności jako podstawę do dalszych przygotowań związanych z planowaniem i uzyskaniem zezwolenia na realizację budowy mostu na Styku Trzech Granic. Miasta Bogatynia, Hradek nad Nysą i Zittau postawiły sobie za cel realizację tego projektu w ramach europejskiego programu dotacyjnego Ziel 3.

www.nowiny.jgora.pl

Dodaj komentarz