Muzeum w Wałbrzychu

Muzeum w Wałbrzychu

ul. 1-go Maja 9
58-300 Wałbrzych
tel. (074) 664 60 30, (074) 664 60 31
email: muzeum@muzeum.walbrzych.com.pl

Oddział – Muzeum Przemysłu i Techniki
tel. (074) 664 60 33, (074) 664 60 34, (074) 664 60 35

Muzeum jest czynne:

od wtorku do piątku w godzinach: 1000 do 1600.
w soboty i niedziele od godziny 1100 do godziny 1700.
w poniedziałki Muzeum jest nieczynne.

W 1926 roku, w wykupionym przez władze miejskie obiekcie – Pałacu Albertich, należącym wcześniej do znanych w mieście właścicieli przędzalni lnu, rozpoczęło w Wałbrzychu swą działalność miejscowe Muzeum. Działo się to w ramach obchodów 500 rocznicy nadania Wałbrzychowi praw miejskich. Budynek ten zbudowany w 1801 roku wg projektu L.Niederackera (ucznia C.G.Langhansa), od 1926 roku nieprzerwanie służy ochronie zabytkowych kolekcji, gromadzonych już od 1908 roku przez Towarzystwo Starożytności Ziemi Wałbrzyskiej. Okres wojenny kolekcje te przetrwały w stosunkowo dobrym stanie, choć straty oszacowano na około 35%.

W 1975 roku placówka otrzymała rangę Muzeum Okręgowego. W roku 1999 nazwa jednostki jako samorządowej została zmieniona na Muzeum w Wałbrzychu.
Aktualnie zbiory muzealne liczą ok. 31250 okazów i obiektów zgromadzonych w działach: Historii Regionu, Geologii, Ceramiki i Sztuki. Ponadto Muzeum posiada dwa oddziały:
Oddział Archeologiczny

Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki

Około 15% swych zbiorów Muzeum udostępnia na następujących wystawach stałych:

Mineralogia i stratygrafia

Ekspozycja minerałów, skał, skamieniałości z Dolnego Śląska

Porcelana wałbrzyska

Wystawa zbioru porcelany historycznej z manufaktur Carla Franca Kristera i Carla Tielscha.

Porcelana i fajans wytwórni europejskich

Prezentacja zbioru porcelany, fajansu, kamionki z fabryk europejskich.

Zarys historii Wałbrzycha

Krótki szkic dziejów Wałbrzycha.

Muzeum organizuje również około 10 wystaw czasowych rocznie. Umożliwia też korzystanie ze swych zbiorów bibliotecznych liczących ponad 7000 woluminów (w tym ponad 800 starodruków).

Dodaj komentarz