Na turystycznym szlaku

Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu zaprasza na otwarcie wystawy „Na turystycznym szlaku” ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w dniu 20 marca 2009 r. o godz. 15.00. Uwaga: tylko w tym dniu w Urzędzie Pocztowym w Karpaczu wszystkie przesyłki pocztowe stemplowane będą okolicznościowym stemplem pocztowym upamiętniającym to wydarzenie! Informacja bardzo ważna dla filatelistów i kolekcjonerów!

Wystawa artystyczno – filatelistyczna przygotowana została przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Poświęcona ona jest rekreacji i różnym formom turystyki przedstawionym na znakach pocztowych. Ramy czasowe ekspozycji wyznaczają lata 1952- 2007. Na wystawie są prezentowane projekty znaczków oraz walory filatelistyczne ukazujące m.in. piękno przyrody chronionej w parkach narodowych, majestat gór czy malowniczość krajobrazów, w które wpisują się wiejskie kościółki i dworki oraz zabytki miejskiej architektury świeckiej i sakralnej.

Oprócz projektów i wydanych na ich podstawie znaczków można zobaczyć niezrealizowane projekty i szkice koncepcyjne znaczków, które są sporadycznie pokazywane muzealnej publiczności. W kolorystyce znaczków pocztowych z lat pięćdziesiątych XX w. dominują zwykle jedna lub dwie barwy. Dopiero lata sześćdziesiąte przynoszą zmianę sposobu projektowania znaczków w wyniku zastosowania nowych technik poligraficznych – wielobarwnej rotograwiury i offsetu.

Grafika znaczkowa eksponowana na wystawie, autorstwa wybitnych artystów tej dziedziny takich jak Stefan Małecki, Andrzej Heidrich, Janusz Wysocki, Alojzy Balcerzak, Jacek Brodowski i inni, pozwala zapoznać się z różnymi technikami i trendami artystycznymi obowiązującymi w tym obszarze projektowania graficznego. Projektowanie znaczków to wąska i specyficzna dziedzina sztuki użytkowej podlegająca rygorom miniaturyzacji. Trudność przy opracowaniu miniatury graficznej, jaką jest znak pocztowy, polega na ujęciu niejednokrotnie rozbudowanej treści w syntetycznej formie.
Mamy nadzieję, że przygotowana wystawa jest atrakcyjna nie tylko dla kolekcjonerów znaczków pocztowych, ale także dla szerszej publiczności, w tym turystów odwiedzających Karpacz oraz Karkonosze.

Oglądać ją będzie można do końca maja br. w godzinach otwarcia Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu.

Dodaj komentarz