Nagroda śmieciowa

Działania bolesławieckiego samorządu miejskiego w dziedzinie ochrony środowiska zostały uhonorowane za postawę proekologiczną, a Bolesławiec uzyskał tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie Panteon Polskiej Ekologii.

Zaszczytne wyróżnienie dla Bolesławca odebrał prezydent miasta Piotr Roman w towarzystwie Władysława Bakalarza, prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Nagroda dla Bolesławca została przyznana za II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla rejonu środkowego prawobrzeża Nysy Łużyckiej z lokalizacją w Trzebieniu – stacja segregacji odpadów komunalnych i nowa kwatera wysypiska.

Segregacja odpadów odbywa się nie tylko na liniach technologicznych. Od roku 2003 prowadzona jest na terenie Bolesławca tzw. „segregacja u źródła”. Łącznie na terenie Bolesławca ustawiono ponad 270 zestawów (po trzy pojemniki: szkło, papier, tworzywa sztuczne), do których wrzucane są odpowiednio wysegregowane odpady.

Na terenie szkół, przedszkoli i obiektów użyteczności publicznej prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. W obiektach tych ustawiono łącznie 21 specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników, do których przede wszystkim dzieci i młodzież wrzucają zużyte baterie pochodzące ze sprzętu i urządzeń używanych w gospodarstwach domowych. Są one przekazywane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej specjalistycznym firmom, które zajmują się ich utylizacją. Selektywnie gromadzone są również odpady wielkogabarytowe.

www.nj24.pl

Dodaj komentarz