Najdawniejsze dzieje Kotliny Jeleniogórskiej

Wystawa „Najdawniejsze dzieje Kotliny Jeleniogórskiej” prezentuje zabytki archeologiczne związane z pradziejami oraz okresem średniowiecza na terenie Jeleniej Góry i najbliższych okolic. W dwóch niewielkich salach zgromadzono zabytki najbardziej reprezentatywne i atrakcyjne pod względem ekspozycyjnym.

Sala pierwsza prezentuje czasy najdawniejsze, przedhistoryczne: w gablotach wyeksponowano zabytki krzemienne ze starszej epoki kamienia znalezione w jaskiniach góry Połom, zabytki kamienne (siekierki, toporki) z młodszej epoki kamienia (neolit), naczynia gliniane, pochodzące z epoki brązu i związane z kulturą łużycką, a także interesujące zabytki z okresu wpływów rzymskich (m. in. domniemaną formę do wytwarzania naczyń terra sigilata).

Sala druga prezentuje jeleniogórskie średniowiecze : zabytki związane z górnictwem złota w okolicach miasta, a także pozostałości średniowiecznego rzemiosła (naczynia gliniane, podkowy, elementy uzbrojenia – topory, miecze, podkowy, groty strzał). Dopełnieniem ekspozycji archeologicznej są plansze z rycinami przedstawiającymi życie w dawnych wiekach a także mapa z najważniejszymi stanowiskami archeologicznymi w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Dodaj komentarz