Ogłoszenie Burmistrza Karpacza

Burmistrz Miasta Karpacza ogłasza możliwość zapoznania się z realizowanymi przez Urząd Miejski w Karpaczu inwestycjami i projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w okresie naboru 2007-2013. Informacje są udostępnione na oficjalnej stronie Miasta Karpacz www.karpacz.pl, w zakładce Urząd Miejski, w linku „Środki pozyskiwane z funduszy unijnych i programów krajowych w latach 2007-2013”.

Dodaj komentarz