Oznakowanie tras turystycznych

W ramach realizacji projektu pn. „Transkarkonosze – wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko- czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przystąpiono do montażu kamieni z piktogramami 26 atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Karpacza. W ramach projektu do końca czerwca 2009r. przewidziany jest również montaż tablic poliwęglanowych z opisem powyższych atrakcji.

Dodaj komentarz