Pałac Staniszów

Pałac Staniszów

Jedną z głównych atrakcji Staniszowa jest pałac rodziny otoczony rozległym, przepięknym parkiem. Niewiele wiadomo na temat budowy pałacu, jest jednak bardzo prawdopodobne, że już w drugiej połowie XVI stulecia istniała w tym miejscu budowla, która sto kilkadziesiąt lat później została rozbudowana w barokową rezydencję.

W roku 1726 właścicielem Staniszowa zostaje hrabia von Schmettau, a po jego śmierci w roku 1766 wieś odziedziczyła jego córka Henrietta. Do roku 1784 majątek był w rekach Friederiki Otilii von Schmettau, która poślubiła królewskiego rotmistrza, księcia Heiricha von Reussa i wniosła mu Staniszów w posagu. Książę zlecił ponowna rozbudowę pałacu i uświetnił jego wnętrza bogatą kolekcją obrazów.

Kolejne prace przy przebudowie pałacu rozpoczęły się na początku XIX stulecia. Powstało wówczas skrzydło ogrodowe rezydencji z charakterystycznym portalem i umieszczonym na nim herbem rodzinnym. W tej dobudówce powstała klasycystyczna sala ogrodowa z malowidłami krajobrazowymi odnowionymi na początku lat trzydziestych dwudziestego wieku.

Z inicjatywy księcia powiększono także założenia krajobrazowe utrzymane w stylu angielskiego parku. Równolegle do głównego budynku powstała oficyna, z charakterystyczną ośmioboczną wieżą. W 1806 roku na wzgórzu Grodna powstał zameczek myśliwski księcia Henryka, zbudowany w kształcie romantycznej ruiny z wieżą widokową.

Po zakończeniu działań wojennych pałac przekształcono na dom wypoczynkowy, a następnie na ośrodek szkoleniowy straży pożarnej. Dzisiaj w staniszowskim pałacu działa prywatny luksusowy hotel i restauracja. Podobnie jak niegdyś tak i teraz obiekt stanowi cel wielu wycieczek, a także indywidualnych turystów odwiedzających Staniszów.

Dodaj komentarz