Parki linowe w Karkonoszach

Parki linowe to wspaniała forma spędzania wolnego czasu wywodząca się z Francji. Uczestnicy programów linowych uczą się opanowania, odpowiedzialności, technik utrzymania równowagi oraz przełamują barierę lęku wysokości czy strachu.

Park linowy to wysokościowy system platform i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach lub palach. Bawić się tu mogą zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci od 8 roku życia o minimalnym wzroście 130 cm. Systemy naszych parków linowych zostały zaprojektowane i stworzone w taki sposób, aby każda osoba bez względu na stopień sprawności fizycznej mogła przejść całą trasę ciesząc się niezwykłą przygodą.

Czekają na Was stacje składające się z mostów, kładek, belek, pętli, siatek i różnego rodzaju zjazdów: na drabince, trapezie czy na deskorolce.
Goście przed wejściem do parku zostają wyposażeni w profesjonalny sprzęt asekuracyjny (uprzęże, lonże, karabinki, rolkę, kask) i przeszkoleni z zasad posługiwania się nim. Następnie pokonują dolne stacje treningowe zawieszone tuż nad ziemią, aby później bezpiecznie pokonywać przeszkody na wysokości od 3 do 20 m. na ziemią. Nad bezpieczeństwem uczestników zabawy czuwają doświadczeni instruktorzy, którzy ukończyli profesjonalne szkolenia obsługi parków linowych.

Park linowy w Karpaczu

Park linowy w Karpaczu przeznaczony jest dla wszystkich, którzy rozpoczynają przygodę z parkami linowymi. Do pokonania 14 stanowisk linowych zainstalowanych na wysokości od 3 do 5 m nad ziemią. Ulubioną przeszkodą jest tunel, czyli przejście w płachcie wykonanej z specjalistycznego tworzywa.

Lokalizacja:
Karpacz ul. Parkowa
w Parku Miejskim, w centrum miasta
godziny otwarcia od 10.00 do zmroku
Kontakt:
Karpacz – manager: Maciek Wojtuszek
tel. 661 222 055
maciej.wojtuszek@trollandia.pl

Park linowy w Szklarskiej Porębie

Park linowy znajduje się na terenie parku miejskiego w centrum miasta. Na uczestników czekają dwie trasy linowe o różnym stopniu trudności. Pierwsza to zielona, której przeszkody zainstalowane są na wysokości od 4 do 10 m wysokości. Druga to czerwona o podniesionym stopniu trudności przeszkód zainstalowanych na wysokości od 6 do 18 m nad ziemią. Łącznie goście mają do pokonania 26 stanowisk o łącznej długości ok. 400m.

Kontakt:
Szklarska Poręba – manager: Maciej Wojtuszek
tel. 661 222 055
maciej.wojtuszek@limon.com.pl

Regulamin Parku Linowego

 1. Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczeniu przez instruktora.
 2. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji nie będą zwracane koszty biletu.
 3. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować. W każdym czasie należy zachować i najwyższą ostrożność.
 4. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 5. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą się stosować się do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada!
 6. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 7. Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:
  minimalna wzrost: 130 cm
  minimalny wiek: 8 lat
  maksymalna waga: 130 kg
 8. Uczestnicy do 18-stu lat muszą mieć towarzystwo osoby starszej. Jedna osoba dorosła może doglądać maksymalnie 10 osób do 18 lat lub maks. 3 osoby młodsze niż 13 lat, u których jest zalecana asysta dorosłej osoby przy asekuracji.
 9. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego. Na terenie Parku Linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
 10. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
 11. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
 12. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża wraz z karabinkami, rolka i kask.
 13. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy to także urządzeń/elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.)
 14. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.
 15. Rolkę zakładamy wyłącznie na liny oznaczone kolorem czerwonym, a karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać do rolki zamkami w dwie przeciwne strony.
 16. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty. Podczas przejścia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika.
 17. Po dojściu do platformy należy przepiąć się do kolejnej liny asekuracyjnej z czerwona opasą na jej początku lub pętli oznaczonej kolorem czerwonym. Przepinanie musi bezwzględnie przebiegać pojedynczo tzn. najpierw wypinamy pierwszy karabinek z rolki i wpinamy do czerwonej pętli, a dopiero potem wypinamy drugi karabinek i ściągamy rolkę, którą zakładamy na linę asekuracyjną kolejnej przeszkody i wpinamy do niej luźny karabinek. Następnie odpinamy karabinek z czerwonej pętli i wpinamy go do rolki. Jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa, według, której nie może dojść do sytuacji, w której uczestnik w jednym momencie ma wypięte dwa karabinki z lin lub pętli asekuracyjnych.
 18. Podczas przepinania się w jednym momencie można dotykać tylko jednego karabinka.
 19. Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz.
 20. W przypadku nietypowych przejazdów należy wpiąć karabinki w punkty asekuracyjne w sposób prezentowany na tabliczkach informacyjnych.
 21. Podczas poruszania się po przeszkodach nie dotykamy rękoma lin stalowych.
 22. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
 23. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu Parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Parku Linowego, jak i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.
 24. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.

Źródło: www.trollandia.pl

Dodaj komentarz