Pieniądze na drogi w Karpaczu

Projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza” polega na przebudowie ciągu ulic będących drogami gminnymi, mającej na celu poprawę jakości połączeń oraz infrastruktury na terenie Karpacza.

W ramach projektu przewidywane jest: uregulowanie zagadnień związanych z odwodnieniem, stabilizacją gruntu, wymianą podbudowy, budową chodnika i wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni 14 ulic: M.Curie Skłodowskiej, M. Konopnickiej, Mostowej, Narutowicza, Piastowską, Gimnazjalną , Wolną, Wilczą, Sarnią, Kowarską, Nadrzeczną, Zagajnik, Kościelną, Sadową.

Całkowita wartość (w zł) 7 848 452,42 zł

Kwota dofinansowania z RPO (w zł) 3 922 809,18 zł

Dodaj komentarz