Pieniądze na ratowanie zamku Lenno

Milion złotych na zabezpieczenie ruin Lenna – najstarszego zamku murowanego w Polsce – przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wleń - wieża zamkowa

We wleńskim zamku wiosną 2006 roku zawaliła się część murów obronnych. O pieniądze na zabezpieczenie innych fragmentów zabytku zabiegano od dawna.

Mur w miejscu katastrofy szeroki był na około półtora metra i wysoki na siedem metrów. W chwili zdarzenia na szczęście nikogo nie było w pobliżu, nikt więc nie ucierpiał. O tym, że mur grozi osunięciem mówiła już ekspertyza budowlana przygotowana na wniosek Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu w roku 1993. Samorząd przygotował więc projekt renowacji zabytku, w tym także umocnienia muru. Prace zamierzano rozpocząć latem. Przyroda okazała się niestety szybsza…

Warownia Lenno we Wleniu wybudowana w końcu XII wieku przez Bolesława I Wysokiego jest w fatalnym stanie. W każdej chwili może runąć kolejny fragment murów, który paradoksalnie jest podtrzymywany jedynie przez rumowisko z tego, co już się zawaliło.

Burmistrz Mościcki z jednej strony cieszy się przyznanymi mu w Warszawie pieniędzmi, ale z drugiej strony martwi się, że dostał je tuż przed zimą, więc może nie zdążyć z pracami przed mrozami, które z kolei mogą okazać się zabójcze dla uszkodzonych murów obronnych.

Burmistrz Bogdan Mościcki o 8 mln zł starał się już w czerwcu. W ministerstwie, by je przyznać, musiano mieć zaświadczenie o wpisie zamku do rejestru zabytków. Oryginał tego dokumentu z 1961r. jednak gdzieś zaginął, dlatego samorząd dołączył do wniosku co innego – zaświadczenie z datą i numerem decyzji o wpisie zamku do rejestru zabytków, a do tego gmina wręczyła ministerialnym urzędnikom także odpowiednie zaświadczenie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Wynikało z niego w sposób jednoznaczny, że Lenno figuruje w spisie zabytków. Niestety, wszystko to było za mało. Wówczas pieniądze przepadły. Na szczęście udało się je zdobyć teraz. W dużej mierze dzięki pomocy posła Marcina Zawiły.

www.nj24.pl

Dodaj komentarz