Podatek w Karpaczu

Burmistrz Karpacza zwraca się z prośbą do podatników, którzy dokonują rozliczeń z fiskusem z tytułu PIT za 2007 rok, aby zdecydowali się na przekazanie części swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, Możecie Państwo przekazać 1 procent podatku tym organizacjom w uproszczony sposób w porównaniu z latami poprzednimi.

To Urząd Skarbowy, a nie jak to było dotychczas – podatnik, zadba o przekazanie odpowiedniej kwoty na konto wybranej organizacji.

Kto może przekazać 1% podatku ?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku.

Jak to wygląda w praktyce?

Wniosek składa się poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym za rok 2007.

Darczyńca podaje w zeznaniu podatkowym nazwę organizacji pożytku publicznego, numer KRS organizacji oraz kwotę podatku jaką chce wpłacić na cele pożytku publicznego. Kwota ta nie może być wyższa niż 1 procent podatku należnego za 2007 rok.

Urząd Skarbowy przekazuje darowiznę na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

W związku z tym, Burmistrz Karpacza zwraca się z prośbą o skorzystanie z wyżej opisanych możliwości i finansowe wsparcie działalności organizacji pożytku publicznego funkcjonujących na terenie Karpacza:

  • Caritas Diecezji Legnickiej, nr KRS 0000221535,
  • Klub Sportowy „Śnieżka” , nr KRS 0000071075
  • Diakonia Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, nr KRS 0000260697

karpacz.pl

Dodaj komentarz