Podziemna trasa turystyczna w Nowej Rudzie

Podziemna trasa turystyczna „Kopalnia Węgla” w Nowej Rudzie

Trasa mierzy ok. 700 m podziemnych wyrobisk. Możemy zobaczyć tam cały przekrój techniki i urządzeń górniczych, które są lub były używane w kopalniach węgla. Przejście trasy zajmuje ponad 1 godzinę, z czego część chodnika pokonujemy w oryginalnej, górniczej kolejce.

Pierwszy etap wycieczki to zwiedzanie Muzeum Górnictwa. Zgromadzono tutaj wiele przedmiotów związanych z kopalnią węgla. Znajduje się tutaj m.in. dyspozytornia, z której koordynowano pracę grup ratowniczych. Są tu także urządzenia rejestrujące, które informowały o zbliżających się zagrożeniach w szybach kopalni. Zgromadzono także kilka modeli aparatów tlenowych, które były na wyposażeniu ratowników. W kolejnych pomieszczeniach można oglądać odświętne stroje górnicze, oraz czapki z kolorowymi piórami. Jest tu także kącik z minerałami oraz kamienie z odciskami prehistorycznych roślin i zwierząt.

Drugi etap wycieczki jest bardziej ciekawy, bo przenosi nas w podziemia nieczynnej już kopalni węgla. Najpierw wybieramy sobie marki, czyli blaszki z numerkiem. Takie marki górnicy zabierali ze sobą, jeżeli zjeżdżali pod ziemię. Druga marka z takim samym numerkiem zostawała na powierzchni. Po zakończonej pracy górnik przywieszał z powrotem pobraną wcześniej markę. W ten sposób kontrolowano, czy wszyscy górnicy wyjechali na powierzchnię. Dodatkowo marki były różnego kształtu w zależności od tego, na jakiej zmianie pracował górnik.

Zakładamy na głowy kaski ochronne, zabieramy górnicze lampy i wychodzimy z budynku muzeum. Po kilkudziesięciu metrach docieramy do sztolni. Od tego miejsca zaczyna się najciekawsza część wycieczki. Wędrujemy ciemnymi korytarzami, a drogę oświetlają nam tylko latarki, które zabraliśmy ze sobą. Nie ma niestety instalacji elektrycznej i oświetlenia, które podniosłoby komfort zwiedzania. Z drugiej strony mamy niepowtarzalną okazję wędrówki po kopalni w warunkach zbliżonych do tych, w jakich pracowali tu górnicy.

O tym jak ciemno jest w kopalni bez oświetlenia przekonujemy się gasząc na kilka sekund nasze latarki. Zapadają wówczas takie ciemności, że trudno je porównać z czymkolwiek. Zwiedzając kopalnię można zobaczyć, w jakich warunkach pracowali górnicy wydobywający węgiel. Pozostawione maszyny górnicze rdzewieją i przypominają, że jeszcze niedawno wydobywano tutaj urobek. Ostatnią część wycieczki pokonujemy w oryginalnej, górniczej kolejce.

Podziemna trasa turystyczna
„Kopalnia Węgla” w Nowej Rudzie
ul. Obozowa 4, 57-400 Nowa Ruda
tel./fax +48 (074) 872 79 11

Dodaj komentarz