Podziemne Karkonosze

„Podziemne Karkonosze” – wspólny projekt Černego Důlu, Czeskiego Towarzystwa Speleologicznego PO Albeřice, Gminy Kowary i Gminy Karpacz.

Burmistrz Karpacza informuje, że rozpoczęto realizację projektu pn. „Podziemne Karkonosze” (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007- 2013)

Podziemne Karkonosze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt ukierunkowany na wspieranie turystyki w Karkonoszach poprzez wzbogacenie oferty
turystycznej na pograniczu polsko – czeskim. Podstawę projektu stanowi wspólna historia
partnerów – górnictwo. Realizowany jest przez Černý Důl, Czeskie Towarzystwo Speleologiczne PO Albeřice, Gminę Kowary i Gminę Karpacz.

Projekt obejmuje:

 • powstanie muzeum w Černým Důle,
 • stworzenie warunków do powstania stałej wystawy nt. Górnictwa w Kowarach,
 • otwarcie kamieniołomu Kovarna,
 • powstanie geologicznej ścieżki dydaktycznej i szlaku górniczego w Karpaczu,
 • rewitalizację Parku przy Lipie Sądowej w Karpaczu,
 • wystawy wymienne Černý Důl, Karpacz, Kowary,
 • wydanie materiałów prpomocyjnych.

Efekty realizacji projektu:

 • wzbogacenie oferty turystycznej w Karkonoszach, poprzez stworzenie alternatywy wypoczynku dla turystów,
 • zachowanie tradycji górniczych Karkonoszy dla przyszłych pokoleń,
 • wspólna promocja obszaru po obu stronach granicy wśród turystów oraz mieszkańców.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • łączna wartość projektu: 899 420,02EUR
 • kwota dofinansowania: 726 911 EUR

Terminy:

 • Rozpoczęcie realizacji: 05.2009r.
 • Zakończenie realizacji: 11.2010r.

Dodaj komentarz