Polcolorit – nowy zarząd powalczy

Barbara Urbaniak-Marconi została nowym prezesem Polcoloritu w Piechowicach. Jest ona także właścicielką większości akcji tej firmy. Nowym wiceprezesem Polcoloritu został Krzysztof Olszewski, dotychczasowy członek rady nadzorczej tej firmy.

W przeszłości pracował m.in. na stanowiskach dyrektora handlowego jeleniogórskiej Jelfy i dyrektora do spraw sprzedaży i marketingu w Polcoloricie. Drugim wiceprezesem jest nadal Włodzimierz Hajduk.

Poprzednio obowiązki prezesa pełnił Andrzej Polaczkiewicz, jeden z członków rady nadzorczej, oddelegowanych do zarządu. Wcześniej prezesem był syn właścicielki. Został zawieszony w czynnościach, a następnie złożył rezygnację.

Polcolorit to producent płytek ceramicznych. Jest jedną z kilku firm z naszego regionu, które notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ostatnich miesiącach – tak jak wiele innych firm – miał gorsze wyniki sprzedaży, a jego kurs akcji spadł do kilkunastu groszy, podczas gdy jeszcze w 2007 roku wynosił 2-3 złote.

Przed nowym zarządem stoi zadanie wydobycia przedsiębiorstwa z kryzysu i poradzenia sobie w trudnych warunkach globalnego kryzysu finansowego.

www.nj24.pl

Dodaj komentarz