Porozumienie w sprawie kolei

Gminy: Podgórzyn, Mysłakowice, Kowary, Kamienna Góra oraz Miasto Kowary i Kamienna Góra przystąpiły do porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie przejęcia na rzecz samorządów, znajdujących się na terenie Województwa Dolnośląskiego linii kolejowych nr 308 Jelenia Góra-Kamienna Góra oraz 304 Mysłakowice-Karpacz, turystycznego wykorzystania przejętej infrastruktury oraz ponownego uruchomienia przewozów towarowych i pasażerskich.

Sygnatariuszami listu intencyjnego są również Związek Gmin Karkonoskich i KDR – Karkonoskie Drezyny Ręczne. Inicjatorem listu intencyjnego jest Rafał Gersten – autor Projektu Rewitalizacji Kolejki Karkonoskiej, twórca Karkonoskich Drezyn Ręcznych – atrakcji Karpacza wyróżnionej w konkursie na najciekawszy produkt turystyczny 2006 roku i pełnomocnik samorządów skupionych wokół idei stworzenia samorządowej kolejki turystycznej.

Dodaj komentarz