Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Karkonoskich

9 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Kowarach odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Karkonoskich. Na spotkaniu omawiano m.in. projekt budżetu ZGK na rok 2008 oraz projekt uchwały Zgromadzenia w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów na składowisku w Ściegnach-Kostrzycy w przyszłym roku.

Dodaj komentarz