Przegląd Piosenki Turystycznej

Oddział Międzyszkolny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Zgorzelcu zaprasza do udziału w XX Jubileuszowym Regionalnym Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Ekologicznej. Impreza adresowana jest do uczniów – członków Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych (PTSM, PTTK i in.) z województwa dolnośląskiego. Jest także otwarta dla zainteresowanej młodzieży z przygranicznych powiatów Czech i Niemiec Euroregionu Nysa.

Przegląd odbędzie się 4 kwietnia 2009 r. (sobota) o godz. 1000 w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Boh. II AWP w Zgorzelcu, przy ul. Boh II AWP 16. Cel główny imprezy to popularyzacja piosenki turystycznej i ekologicznej wśród uczniów. Do Przeglądu szkoła może zgłosić zespół (od 3 do 8 uczniów) oraz solistę (względnie duet). Solistom (duetom) może towarzyszyć akompaniator. Opiekun może brać udział w prezentacji piosenek jako pełnoprawny członek zespołu oraz jako akompaniator solisty (duetu). Uczestnicy prezentują dwie piosenki o tematyce turystycznej lub ekologicznej – mile widziane będzie połączenie obu tematów – oparte o teksty własne lub obce (nie więcej niż 3 zwrotki).
Wykonawcy mogą korzystać z instrumentów muzycznych możliwych do zastosowania w turystyce pieszej, wyklucza się możliwość korzystania z pianina, instrumentów zasilanych elektrycznie, podkładów muzycznych itp.

Jury oceniać będzie dobór tekstów, walory muzyczno – wokalne oraz wyraz artystyczny poszczególnych piosenek w trzech kategoriach:

  • szkoły podstawowe
  • gimnazja
  • szkoły ponad gimnazjalne

z podziałem na zespoły oraz solistów (duety).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączności w interpretacji niniejszego regulaminu.
Pisemne zgłoszenia, zawierające adres SKKT, tytuły piosenek, imienny skład wykonawców oraz nazwisko opiekuna, prosimy kierować na adres Zespołu Szkół Zawodowych im. Boh. II AWP, 59–900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 16, tel. (fax) 075-775 29 83 lub na adres e-mail: zsz2awpzgorz@pro.onet.pl w terminie do 25 marca 2009 r.

Organizatorzy planują nagrodzić najlepszych wykonawców w każdej kategorii, a wszystkie SKKT otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Prawelski – tel.(0048) 075-7758540 lub tel. kom. (+48) 0 880-449-051

Redaktor: Katarzyna Matla
www.nj24.pl

Dodaj komentarz