Rajd z PTTK 9 sierpnia

9 sierpnia – Wyjazd pociągiem o godz. 7.15 Jelenia Góra – Nowa Ruda (PKP). Nowa Ruda – Muzeum Górnictwa – Podziemna Trasa Turystyczna – Włodzicka Góra – Świerki Dolne, Świerki Dolne – Jelenia Góra (PKP). Opis:

Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.15 do Nowej Rudy (kierunek Kłodzko). Trasa wycieczki długości 14 km. prowadzi przez pn.-zach. część Wzgórz Włodzickich. W Nowej Rudzie – najciekawsze zabytki (neogotycki kościół parafialny św. Mikołaja, barokowy kościół Św. Krzyża, Ratusz), następnie ido znajdującego się w pn.- wsch. części miasta Muzeum Górnictwa. W budynku Muzeum – eksponaty ze wszystkich dziedzin górnictwa podziemnego. Do zwiedzania udostępniona jest także oryginalna dyspozytornia, stanowiąca niegdyś centrum kierowania kopalnią i unikalne na skalę światową, piece i wieże szybowe. Jest to jeden z nielicznych zachowanych w tak doskonałym stanie XIX-wiecznych obiektów przemysłowo-wydobywczych.

W podziemnej Trasie Turystycznej Kopalni Węgla o długości ponad 700 m – sposoby zabezpieczania chodników i stosowane niegdyś metody pracy górników oraz zobaczymy dawne maszyny górnicze. Część trasy w oryginalnej, górniczej kolejce.

Po zwiedzeniu muzeum wejście na trasę pieszą przez Wzgórza Włodzickie. Szlakiem zielonym na ich najwyższy szczyt – Włodzicką Górę (757 m.). Na wierzchołku ruiny wieży widokowej. W końcowej części wycieczki zejście do Świerków Dolnych skąd o godz. 18.35 odjazd pociągiem do Jeleniej Góry.

Odbycie wycieczki daje 19 punktów do OTP i do odznaki regionalnej TDŚl. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic. Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

www.nj24.pl

Dodaj komentarz