Referendum "śmieciowe" w Kowarach

Referendum odbędzie się wraz z wyborami do parlamentu. Trzeba odpowiedzieć na pytanie: czy jest Pan/Pani za przejęciem przez gminę Kowary od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz ustaleniem z tego tytułu zryczałtowanej opłaty dla właścicieli nieruchomości? Widać jest to duży problem tej gminy. Może jakiś mieszkaniec Kowar wypowie się na ten temat?Informacje po wyborach:

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w referendum lokalnym dotyczącym gospodarki odpadami. W głosowaniu nad zadanym pytaniem wzięło udział 37,3% uprawnionych, co oznacza że wynik referendum jest ważny i wiążący.
Miejska Komisja Referendalna podała wstępne wyniki głosowania – 70,5% głosujących opowiedziało się na TAK w odpowiedzi na pytanie „Czy jest Pan/Pani za przejęciem przez Gminę Kowary od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz ustaleniem z tego tytułu zryczałtowanej opłaty dla właścicieli nieruchomości?”.
Zobowiązuje to nas do rozpoczęcia intensywnych prac nad przygotowaniem szczegółowych zasad wdrożenia, opracowaniem analiz ekonomicznych oraz prze-prowadzeniem stosownych procedur prawnych. Będziemy systematycznie informować mieszkańców o proponowanych rozwiązaniach za pomocą wszelkich dostępnych środków.
Pozytywny wynik lokalnego referendum oraz dalsze współdziałanie samorządu z mieszkańcami z pewnością umocnią demokrację i przyczynią się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Burmistrz Miasta Kowary – Mirosław Górecki
Przewodniczący Rady Miejskiej – Tadeusz Cwynar

Wyniki Referendum Gminnego można pobrać tutaj

Dodaj komentarz