Ruiny Zamku Rajsko

Ruiny Zamku Rajsko

Zamek, a właściwie, otoczenie Zamku Rajsko stoi wśród lasów porastających brzeg Kwisy.

Ruina położona jest na stromym wzniesieniu prawego brzegu rzeki, w jej przełomowym odcinku pomiędzy jeziorami Złotnickim i Leśniańskim. Zamek Rajsko należy do najbardziej tajemniczych zamków Pogranicza Śląsko- Łużyckiego. O tej warowni wzniesionej nieopodal Bożkowic nie wspominają żadne źródła historyczne.

Dziś zamek chętnie jest odwiedzany, ze względu na tajemniczy i romantyczny charakter ruin. Zamek prawdopodobnie powstał w XIII lub XIV stuleciu z inicjatywy Piastów Śląskich. Rajsko miało z pewnością stanowić przeciwwagę dla położonego po sąsiedzku łużyckiego Zamku Czocha.

Historia obiektu sięga drugiej połowy XIII wieku i związana jest pierwotnie z osobą Księcia Świdnickiego Bolka I. Obiekt powstał zapewne w celu obrony zachodniej granicy Księstwa i wraz z zamkami Czocha, Świecie oraz Gryf wchodził w skład historycznego okręgu Kwisy. Przypuszczalny koniec funkcjonowania warowni datuje się na okres Wojen Husyckich. W latach 1419- 1434 została ona zdobyta i w następstwie zniszczeń popadła w ruinę.

Po przeszło czterystu letnim okresie zamek odrodził się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. W 1863 roku Hrabia Aleksander von Mutolli kupił stary zabytek i w latach 1875-1878 doprowadził do jego rekonstrukcji w stylu neogotyckim.

Aby dostać się do tych ruin należy kierować się do miejscowości Zapusta, przy trasie z Leśnej do Biedrzychowic. Obecnie ruina otwarta jest dla ruchu turystycznego, wstęp na zamek Rajsko jest wolny, a właściciel zapowiada, że uczyni jeszcze z tego obiektu atrakcję turystyczną.

Dodaj komentarz