Rzeka Izera – film

Rzeka Izera, od której wzięło nazwę całe pasmo górskie, jest prawym dopływem Łaby, tak więc odwadniana przez nią część Gór Izerskich jest jednym z nielicznych zakątków polskich Sudetów leżących w zlewisku Morza Północnego. Ponadto na odcinku kilkunastu kilometrów stanowi ona granicę pomiędzy Polską a Republiką Czeską.

Osobliwością doliny Izery są ogromne połacie torfowisk wysokich, porośniętych płatami kosodrzewiny, pomiędzy którym płynie rzeka, wijąc się malowniczymi meandrami.

Dodaj komentarz