Sobieszów

Sobieszów

Od roku 1976 dzielnica Jeleniej Góry, dawniej samodzielna administracyjnie miejscowość (prawa miejskie otrzymała w 1962 roku).

Leży na wysokości 345-415 m w dolinie Wrzosówki, w tzw. Obniżeniu Sobieszowa należącym do Kotliny Jeleniogórskiej; południowa granica Sobieszowa sięga już Pogórza Karkonoszy, do którego zalicza się górujące nad miastem granitowe wzgórze Chojnik (627 m).

Miejscowość, od stuleci leżąca na terenie dóbr Schaffgotschów, dopiero w początku XVIII wieku uzyskała zwartą zabudowę.

Kościół parafialny Św. Marcina był wzmiankowany w 1380 roku. Obecna budowla, wzniesiona w latach 1778-82, założona na planie prostokąta, z kwadratowym prezbiterium, utrzymana jest w stylu późnego baroku. Wnętrze nakrywa sklepienie pozornie kolebkowe, z lunetami. Rokokowy ołtarz główny (drewno polichromowane i złocone) z 1785 roku jest dziełem Augustyna Wagnera z Jeleniej Góry. Z jego warsztatu rzeźbiarskiego pochodzą także ołtarze boczne.

Obok świątyni zachowała się późnogotycka dzwonnica z XVI wieku, z dwoma XVII-wiecznymi dzwonami, nakryta XVIII-wiecznym hełmem.

Na zewnętrznej ścianie kościoła barokowa płyta nagrobna Karola Naumanna z 1742 roku.

Drugi kościół – przy ul. Cieplickiej, pełniący obecnie funkcję kościoła parafialnego – wzniesiono jako zbór ewangelicki w latach 1744-45. Budowla o konstrukcji ryglowej jest dziełem miejscowych rzemieślników. Na stropie malowidła o tematyce religijnej w stylu naiwnoludowym. Wyposażenie wnętrza, głównie barokowe, pochodzi z XVIII wieku. Budynek pastorówki wzniesiono w latach osiemdziesiątych XVIII wieku. Jest to czworoboczna budowla dwutraktowa i dwukondygnacyjna, nakryta łamanym dachem czterospadowym z lukarnami.

Ciekawym zespołem zabytkowym są zabudowania dawnej ordynacji dóbr Schaffgotschów. Budynki gospodarcze mają XVIII-wieczne fragmenty murów; pałac, zamykający rozległy dziedziniec, wzniesiono w latach 1705-12. Zabytkowy kompleks jest siedzibą Technikum Rolniczego.

U stóp wzgórza Chojnik (627 m), przy ul. Chałubińskiego ma swą siedzibę Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego. W budynku pomieszczono niewielkie muzeum, którego ekspozycja związana jest z przyrodniczymi walorami KPN-u i jego historią.

Sobieszów posiada rozwiniętą sieć usługowo-handlową. Połączenie z centrum Jeleniej Góry – autobusami WPK linii nr 7, 9 i 15, oraz PKS. Przelotowe autobusy PKS kursują do Szklarskiej Poręby, Jakuszyc i Świeradowa-Zdroju.

Węzeł szlaków turystycznych znajduje się na moście nad Wrzosówką przy ul. Cieplickiej, gdzie krańcowe znaki szlaków 11S, 15C, 16N oraz początek dydaktycznej ścieżki przyrodniczej wiodącej do enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego na wzgórzu Chojnik.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska„, 1989

Dodaj komentarz