Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Terminy spotkań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Zapraszamy na spotkania, które odbędą się:

  • 05 stycznia o godzinie 13.00 – Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia (GOK w Mysłakowicach)
  • 06 stycznia godz. 16.00 – Spotkanie dla potencjalnych partnerów Stowarzyszenia (Sala sesyjna Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich)
  • 06 stycznia godz. 17.30 – Spotkanie Rady Stowarzyszenia w sprawie omówienia regulaminu funkcjonowania Rady i lokalnych kryteriów dostępu do operacji (Sala sesyjna Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich)
  • 13 stycznia godz. 17.00 – Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór – (GOK w Mysłakowicach).

Wszystkie spotkania są bardzo ważne dla prawidłowego opracowania i zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju wiec bardzo liczymy na waszą obecność.

Dodaj komentarz