Telefon Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych

Zgodnie z podpisanym przez Ministra Sportu i Turystyki, Komendanta Głównego Policji i Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej porozumieniem na okres od 2 czerwca do 30 września 2008 roku uruchomiony został Telefon Bezpieczeństwa dla Turystów Zagranicznych.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wzrost bezpieczeństwa turystów zagranicznych przebywających na terenie Polski, jak również poprawa wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

Program realizowany jest cyklicznie od 2002 roku w okresie wakacyjnym, kiedy znacząco wzrasta natężenie ruchu turystycznego. Realizacja projektu polega na udostępnieniu w
godzinach od 10.00 do 22.00 dwóch linii telefonicznych, na które turyści zagraniczni mogą zgłaszać informacje o przestępstwach oraz zagrożeniach, w których uczestniczyli na terytorium Polski.

Udostępnione dla turystów numery telefonów to:

  • linia bezpłatna o numerze 0 800-200-300 przeznaczona do obsługi połączeń z sieci stacjonarnych;
  • linia o numerze 0 608-599-999 płatna, zgodnie z taryfą operatora, przeznaczona do obsługi połączeń z sieci komórkowych.

Dyżur przy obsłudze „Telefonu Bezpieczeństwa” polega na udzielaniu pomocy obcokrajowcom, którzy znaleźli się w sytuacji wymagającej wsparcia ze strony Policji.

Osoby obsługujące infolinię biegle mówią w języku: angielskim, niemieckim i rosyjskim.

nadkom. Edyta Bagrowska

Dodaj komentarz