W Karkonoszach 4 stopień zagrożenia lawinowego

Ostatnie obfite opady śniegu spowodowały wzrost zagrożenia lawinowego. Śnieg jest transportowany na strony zawietrzne przez wiatr gdzie jest odkładany tworząc poduszki śniegowe, które są swoistymi pułapkami. Przemieszczany śnieg jest odkładany we wszystkich formacjach wklęsłych (żleby, jary zagłębienia terenowe). Szczególną ostrożność należy zwrócić podczas wędrowania powyżej górnej granicy lasu,poruszanie tylko po wyznaczonych otyczkowanych i oznakowanych szlakach turystycznych.

Lawiny możliwe już na stokach o nachyleniu powyżej 30 stopni przy niewielkim obciążeniu na pokrywę śniegu. Śnieg przenoszony przez wiatr nie jest związany z podłożem ze śniegu starego zagrożenie lawinowe lokalnie może być większe niż to,które wynika ze stopnia zagrożenia lawinowego dla całych Karkonoszy. Szlaki letnie przebiegające przez miejsca zagrożone (Kotły polodowcowe),w okresie zimy są zamknięte przez Karkonoski Park Narodowy i oznakowane stosownymi tablicami. Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, nie dłużej niż 24 godziny. Przygotował: Andrzej Brzeziński

www.gopr.pl

Dodaj komentarz