Wieża nad Niemczą

W drugiej połowie XIX wieku powstawały w miastach naszego regionu liczne związki turystyczne i towarzystwa upiększające. Zajmowały się one poprawianiem ich wyglądu oraz udostępnianiem malowniczych miejsc w najbliższym sąsiedztwie.

Stało się tak i w Niemczy, gdzie powołane do życia w marcu 1889 roku Towarzystwo Upiększające zbudowało w 1893 roku na położonej około 2,5 kilometra na południowy-wschód od centrum miasteczka Ostrej Górze (Spitzberg – 362 m.n.p.m.) drewnianą wieżę widokową. Poprzedzone to było trwającymi kilka lat niezbędnymi uzgodnieniami z ówczesną administracją lasów królewskich. Sylwetkę wieży można jeszcze dziś zobaczyć na dawnych kartkach pocztowych.

Ostatecznie w czasach działalności (od 1922 roku) w Niemczy Towarzystwa Górskiego postawiono na Ostrej Górze solidną stalową konstrukcję, która przetrwała do naszych czasów. Jej projektantem był wrocławski inżynier Preuß, a wykonawcą była firma Probst&Söne. Całość kosztowała prawie 6000 Marek. Samo otwarcie wieży odbyło się na początku sierpnia 1930 roku, a uroczystości zgromadziły blisko 1000. osób.

Obecnie jej stan techniczny jest fatalny, a wejście na taras widokowy wznoszący się na poziomie 18. metrów jest już niemożliwy. Jeszcze na początku lat 90. XX wieku temu można z niej było podziwiać fantastyczne panoramy w kierunku zachodnim i północnym (masyw Gór Sowich, Wzgórza Gilowskie, Kiełczyńskie oraz Masyw Ślęży) wraz z położoną u stóp wzniesienia Niemczą. Niestety okazałe buki przesłaniały już panoramy w kierunkach południowym i wschodnim uniemożliwiając podziwianie Gór Bardzkich, Złotych, Masywu Śnieżnika oraz przy dobrych warunkach atmosferycznych także zapewne i samych Jeseników.

Obecnie zaś jest ostatni moment na podjęcie stosowanych porozumień między Lasami Państwowymi, na terenie których znajduje się obiekt a władzami samorządowymi Niemczy oraz zarządcą wojsławickiego ogrodu w celu uratowania obiektu. Wieża mogła by być kolejną atrakcją tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.

na podstawie „Odkryli dla nas piękno gór” T.Przerwy

Tomasz Śnieżek – www.tomaszsniezek.pl

List otwarty

Dzierżoniów-Niemcza, 1 marca 2010 r.

Pan Grzegorz Kosowski Burmistrz miasta i gminy Niemcza

Pan Tomasz Nowak Dyrektor Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu – Arboretum w Wojsławicach

Pan Marek Rybarkiewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Henryków

W sierpniu tego roku mija 80. rocznica oddania do użytku wieży widokowej na Ostrej Górze nad Niemczą (niem. Spitz-Berg). Jej metalowa konstrukcja wymaga obecnie podjęcia natychmiastowych działań remontowych. Także w otoczeniu wieży wykonać należy prace, tak aby można było z tego punktu widokowego podziwiać jedne z najciekawszych panoram Przedgórza Sudeckiego oraz samych Sudetów. Niezbędne jest również odświeżenie przebiegu szklaków turystycznych w okolicy (szczególnie koloru żółtego prowadzącego z Niemczy, na wysokości ogrodu botanicznego).

Po udostępnieniu wieży dla spacerowiczów i turystów miejsce to stanowić będzie w połączeniu z wojsławickim ogrodem oraz niemczańską starówką (wymagającą także rewitalizacji) ponadlokalną atrakcją turystyczną. Wygeneruje to z pewnością kolejne miejsca pracy dla tutejszej społeczności.

Niech list ten będzie zaczynem do porozumienia trzech wymienionych adresatów i rozpoczęcia wspólnych działań. Oby ich skutek był podobny do tego jaki został osiągnięty w przypadku wież widokowych na Kalenicy, Górze Parkowej nad Bielawą czy wreszcie na Wielkiej Sowie.

Z poważaniem Tomasz Śnieżek www.tomaszsniezek.pl Przewodnik Sudecki, krajoznawca, radny RM Dzierżoniowa

Dodaj komentarz