Wieża w Siedlęcinie

Tajemnice średniowiecznej wieży mieszkalnej w Siedlęcinie spróbują odkryć archeolodzy, którzy właśnie zaczęli prace we wnętrzu i tuż pod murami dawnej warowni. Zostały założone 4 wykopy sondażowe.

Jeden z nich znajduje się we wnętrzu wieży, w pomieszczeniu na parterze, w którym planowane są prace konserwatorskie, m.in. odtworzenie ceglanej posadzki.

Jest to więc ostatnia szansa na przebadanie nasypu na sklepieniu piwnicznym. Pozostałe 3 wykopy założono wokół wieży, a ich głównym celem jest określenie przebiegu i szerokości fosy zasypanej ponoć w XIX w.

Już w pierwszych dniach pracy udało się odsłonić pozostałości dawnych murów i bruku, znaleziono bardzo dużo fragmentów ceramiki, starych gwoździ, a także gotyckie okucie z czasów średniowiecza.

Prace wykonywane są w ramach czterotygodniowych praktyk studenckich przez studentów dwóch uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to pierwszy etap prac, które będą kontynuowane przez kolejnych kilka a może nawet kilkanaście lat.

www.nowiny.jgora.pl

Dodaj komentarz