Woda z Sosnówki dla Jeleniej Góry

Ma być lepsza w smaku, mieć lepsze parametry chemiczne i docierać tam, gdzie dziś jej często brakuje, albo ledwie kapie. Mowa o wodzie ze zbiornika „Sosnówka”, którą już niedługo będą pili jeleniogórzanie. Zakończyła się budowa zakładu uzdatniania wody i całej infrastruktury sieciowej służącej do jej przesyłu. Inwestycja kosztowała 14 milionów euro.

Nowoczesny obiekt jest już przygotowany do pracy, trwa jego próbny rozruch. W ciągu doby ze zbiornika „Sosnówka” ujęcie i zakład uzdatniania jest w stanie pobrać i przesłać do sieci nawet 25 tysięcy metrów sześciennych wody.

Obiekt jest jednym z najnowocześniejszych w Europie – rozwiązania technologiczne, urządzenia i elektroniczne sterowanie pozwala na zminimalizowanie obsługi do 28 osób.

Według zapewnień spółki Wodnik, w Cieplicach, bo ta dzielnica właśnie będzie w pierwszej kolejności zaopatrywana z nowego ujęcia, mieszkańcy wyraźnie odczują nie tylko poprawę jakości wody, ale też i poprawę ciśnienia. Dziś w kilku rejonach Cieplic są spore kłopoty z ciśniemiem wody, a ostatnio bywały okresy, że mieszkańców musiał zaopatrywać w wodę beczkowóz.

Po uruchomieniu nowego ujęcia i zakladu uzdatniania wody spółka Wodnik zrezygnuje z pobierania wody z ujęcia na Podgórnej w Podgórzynie, „Centrum” na terenie Jelchemu, a ujęcie na Kamiennej w Górzyńcu pozostanie tylko jako rezerwowe.

Źródło: Nowiny Jeleniogórskie

Dodaj komentarz