Wrocław – turystyka bez barier

Wrocław. Turystyka bez barier

Staraniem Regionalnej Spółdzielni Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych „Resurs” ukazał się przewodnik turystyczny dla osób mających problemy z poruszaniem się… lecz nie tylko. „Resurs” od 12 lat zajmuje się organizacją turystyki – głównie dla osób niepełnosprawnych – i prowadzi turnusy połączone z rehabilitacją leczniczą i społeczną.

Wydanie przewodnika jest uwieńczeniem działań, jakie podejmowano w 2003 roku, który został ogłoszony Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Książka ta otwiera szeroko drzwi osobom mającym kłopoty z poruszaniem się. Wydawca ma nadzieję, że jej czytelnicy skorzystają także z bogatych informacji historycznych i turystycznych o Wrocławiu, a wiele z nich odkryje to miasto dla siebie od nowa.

Wydawnictwo przygotował od strony redakcyjnej Bohdan Krakowski – laureat pierwszego konkursu „Dobre Praktyki” zorganizowanego w 2005 r. przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (za rozwijanie kajakarstwa wśród młodzieży), dziennikarz od wielu lat zajmujący się we wrocławskich gazetach tą problematyką (m.in. pełnokolumnowe dodatki do „Słowa Polskiego”, a później „Słowa Polskiego • Gazety Wrocławskiej). Trasy opracowała Katarzyna Halla, zaś mapy Maciej Zwoliński.

Warto przybliżyć nieco treść przewodnika według rozdziałów: „Nieco o historii i dniu dzisiejszym miasta”, „Trasy turystyczne godne zaliczenia”, „Mosty spoiwem miasta”, „Pomniki polskiego Wrocławia”, „Wrocław przyjazny osobom niepełnosprawnym”, „Informacje różne, ale przydatne”.

Bohdan Krakowski (red.) – „Wrocław. Turystyka bez barier”

Dodaj komentarz