Zagrożenie lawinowe na szlakach

Z uwagi na zagrożenie lawinowe został zamknięty odcinek szlaku żółtego prowadzący przez niszę źródliskową Białego Jaru (pomiędzy schroniskiem turystycznym Strzecha Akademicka a szlakiem czarnym – tzw. Śląską Drogą). Na odcinku granicznego szlaku czerwonego od Słonecznika do Spalonej Strażnicy, w czasie sezonu zimowego obowiązuje przejście wariantem zimowym (wzdłuż tyczek).

Oprócz tego na sezon zimowy wcześniej już zamknięto odcinek szlaku czerwonego od Schroniska nad Łomniczką przez Kocioł Łomniczki do Schroniska Dom Śląski.

Na pozostałych szlakach, ze względu na obfite opady śniegu i bardzo niską temperaturę, należy zachować szczególną ostrożność.

Polska Gazeta Wrocławska Rafał Święcki

Dodaj komentarz