Zamek Bezdez

Zamek Bezděz

Zamek Bezděz miał niezwykła szczęście pod tym względem, że nie przeszedł żadnej wyraźnej przebudowy; nawet prace prowadzone tutaj na przełomie XIX-tego i XX-tego wieku nie pozostawiły w bryle budowli, ani w jej wnętrzach zauważalnych śladów. Dzięki temu turyści zwiedzający zamek maja okazję oglądać zabytek zachowany w pierwotnym, autentycznym kształcie.

Budowa zamku królewskiego Bezdez rozpoczęła się w 1264 roku za panowania Przemysła Otokara II i zakończyła już po jego śmierci, w roku 1278. Brak zabudowań zewnętrznych wskazuje, iż miała to być przede wszystkim forteca oraz reprezentacyjna siedziba króla.

Od roku 1662 budynki twierdzy służyły jako klasztor benedyktynów, którzy cztery lata później przenieśli tutaj uroczyście kopię posągu Czarnej Madonny Monastyrskiej i od tego momentu Bezděz stał się celem wędrówek tysięcy pielgrzymów jako znaczące miejsce kultu maryjnego.

Potężna brama otwiera wejście na zamkowy dziedziniec. Po lewej stronie znajduje się jedno z najważniejszych pomieszczeń – wczesnogotycka kaplica wybudowana na wzór francuskich katedr. Pomieszczenie przyległe do kaplicy stanowiło pierwotnie część pałacu królewskiego. W czasach istnienia tutaj klasztoru mnisi postanowili je zamurować i stworzyli w tym miejscu kryptę, w której chowali swoich współbraci.

Kolejnymi pomieszczeniami są wnętrza pałacu królewskiego, składające się z kilkunastu komnat, z których jedynie pięć sal położonych na parterze budowli udostępnionych jest do zwiedzania. Obok królewskiego pałacu wznosił się pałac burgrabiego, czyli pełnomocnika władcy, który w królewskim imieniu zarządzał pałacem sprawując zarazem obowiązki sędziego. Na pałacowym dziedzińcu zwraca uwagę wielka cysterna wodna głęboka na prawie siedem metrów.

Drugi zamkowy dziedziniec otaczają pozostałości tzw. Manskich pałaców, w których mieszkała szlachta, stanowiąca zamkową drużynę króla. Wielka wieża wznosząca się na wysokość 634 metry nad poziomem morza, a 34 metry nad zamkowym dziedzińcem stanowi najwyższy punkt Bezdězu . Mury tej budowli w jej dolnych partiach mają ponad 3 i pół metra grubości. Z wieży roztacza się rozległy widok na cały Czeski Raj i zamykające horyzont Karkonosze.

Dodaj komentarz