Zamek Boberstein w Bobrowie

Zamek Boberstein w Bobrowie

Wojanów, to rozległa wieś w powiecie jeleniogórskim w gminie Mysłakowice. Powstanie miejscowości datuje się Na XIII wiek, połączony od niedawna z Wojanowem Bobrów pojawił się około dwieście lat później chociaż badacze, zwłaszcza niemieccy przypisują osadzie nad Bobrem znacznie wcześniejsze korzenie.

W Wojanowie – Bobrowie na stromym w tym miejscu brzegu rzeki wznosi się potężny zamek , a raczej może strasząca nagim szkieletem dachu i rozsypującymi się ścianami ruina zamku.

Przyczyn dzisiejszego fatalnego stanu zamku w Bobrowie należy doszukiwać się na różnych płaszczyznach. Niewątpliwie jednak, na przestrzeni kilku wieków, w które wpisywały się dzieje budowli najtrudniejsze okazały się lata po drugiej wojnie światowej, kiedy obiekt nie miał prawdziwego gospodarza, a zarządzających nim instytucji nie interesowały w najmniejszym stopniu historyczne walory zabytku i wynikające stąd właściwe metody użytkowania i konserwacji budowli.

Warowny zamek w Wojanowie – Bobrowie powstał najprawdopodobniej w XIV wieku, chociaż niektórzy badacze uważają, że początki tej budowli sięgają wieku XIII. Do dzisiaj na stromych brzegach Bobru można doszukać się pozostałości murów otaczających niegdyś wieżę rycerską oraz niewielką warownię, która miała strzec przeprawy w tej części rzeki.

Informacje o strażnicy rycerskiej broniącej przeprawy przez Bóbr, jak również wzmianki o zniszczeniu warowni w 1248 roku przez husytów nie znajdują potwierdzenia w dokumentach historycznych i wynikach prac archeologicznych, których w tym miejscu nigdy zresztą nie prowadzono. Można więc śmiało powiedzieć, że wczesna historia zamku i wsi nadal czeka na swojego odkrywcę.

Dodaj komentarz