Zielone światło dla inwestycji przy Białym Jarze

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze decyzją nr SKO/41/OŚ-9/2010 z dnia 26 maja 2010 r. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Karpacza z dnia 2 marca 2010 r. nr IGK.7624-65/07-30 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa krzesełkowego wyciągu narciarskiego z obiektami towarzyszącymi w Karpaczu w rejonie potoku Łomnica”, od której odwołali się Miejska Kolej Linowa Karpacz Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Architektury Sudeckiej w Karpaczu.

W uzasadnieniu decyzji SKO można przeczytać m.in. cyt.: (…) W przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, odnosząc się do treści postępowania, iż wypełniło ono wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa. W toku postępowania zostały przeprowadzone wymagane prawem uzgodnienia, została przeprowadzona rozprawa administracyjna, strony miały możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w postępowaniu. W tym zakresie należy stwierdzić, że wydanie decyzji poprzedziło odpowiednie postępowanie administracyjne. (…) Organ pierwszej instancji (czytaj: Burmistrz) dokonał wymaganych uzgodnień planowanej inwestycji uzyskując aprobatę dla rozważanego przedsięwzięcia, pod ściśle określonymi warunkami wskazanymi w wydanych postanowieniach i opiniach (pismo Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego). W tym zakresie Kolegium podziela wszystkie ustalenia zaskarżonej decyzji.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest ostateczna.

Dodaj komentarz