Zmiany w Biegu Piastów

Komandor Biegu Piastów Julian Gozdowski informuje, że ze względu na warunki śniegowe i ograniczone możliwości przygotowania tras dystans biegu głównego w tym roku wyniesie 33.100 m. Taka długość trasy została już zgłoszona do Euroloppet i uzyskała ekceptację władz Euroloppet. Dystanse pozostałych biegów pozostają bez zmian.

Przebieg trasy (33.100 m)

Start, pkt. 20 na Polanie Maliszewskiego, następnie trasa biegnie przez pkt. 1 na Polanie Jakuszyckiej, dalej podbiegiem na Górny Dukt Końskiej Jamy, stąd przez pkt. 19 i 23 do punktu 22 gdzie jest ustawiony punkt żywnościowy, dalej płasko do pkt. 20a, stąd krótki ostry zjad na Polane Maliszewskiego, pkt. 20. Po przebiegnięciu mostu na Kamiennej, kierujemy się na Waloński Kamień czyli pkt.21, dalej podbiegiem na Czerwone Skałki, do pkt.25, stąd płasko trasą Dzielnych Klapek i Niematematyczną do Ciekonia gdzie trasa wchodzi na Drogę Kwarcową, pkt 28. Dalej zjazd na Rozdroże pod Cichą Równią, pkt.22 i dalej w prawo trasą Kopalni Turów do trasy Elektrowni Turów, pkt. 24, stąd poprzez pkt. 13, 12 do Sępika i dalej przez Słoneczną Polanę, pkt. 15, stąd do punktu żywnościowego na Cichej Równi, pkt. 16. Dalej zjazd przez Kamienny Kamień, pkt. 17, następnie Drogą Jeleniogórską do pkt. 18, stąd podbiegiem do Drzewa Lisa, pkt. 14 i dalej trasą TV Polonia, pkt.19, 22 i Dolnym Duktem Końskiej Jamy na Polanę Jakuszycką. Stąd wbiegamy na pętlę wokól Trasy Bodzka i biegniemy pętlami do mety.

Niestety, jest także możliwość, że przy pogorszeniu się warunków śniegowych zostanie wyznaczona jeszcze inna trasa biegu, głównie na szlakach wokół i w rejonie Cichej Równi.

W związku z brakiem śniegu na trasie do Białej Doliny RAJD BEZ GRANIC planowany na dzień 24 lutego został odwołany.

Zgodnie z regulaminem Biegu Piastów i z podawanymi wcześniej informacjami w dniu 15 lutego ostatecznie zostały zamknięte wszystkie listy startowe zawodników zgłaszających się do startu w tegorocznym Biegu Piastów!

Łącznie zgłoszonych jest 3.400 zawodników

www.bieg-piastow.pl

Dodaj komentarz