Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2004
96 s., wyd. I, ISBN 83-919713-6-8

Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej

Spis treści:

  • Adam Jonak – Turystyczne wypadki w górach. Przyczyny ich powstawania.
  • Adam Marasek – Wypadki narciarskie w sezonie zimowym 2002/2003 w terenie działania TOPR
  • Adam Marasek – Wypadki narciarskie w rejonie Kasprowego Wierchu w sezonie zimowym 2002/2003
  • Andrzej Matuszczyk – Szlaki turystyczne w górach, ich utrzymanie i konserwacja oraz ochrona prawna – ważny element bezpiecznej turystyki górskiej
  • Wojciech Biedrzycki – Stan bezpieczeństwa narciarskich szlaków turystycznych
  • Adam Jonak – Proponowane formy działalności profilaktycznej w zakresie zapobiegania wypadkom w górach
  • Wiesław Godzic – Pokazać (nie)bezpieczeństwo – medialny obraz zagrożeń w turystyce wysokogórskiej
  • Krzysztof Sondel – Prawne warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach

Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych 14 kwietnia 2004 roku w czasie seminarium pt. „Czy nasze dzieci dzieci muszą ginąć w górach? – problemy bezpieczeństwa i profilaktyki w turystyce górskiej”. Seminarium to zgromadziło przy jednym stole przedstawicieli PTTK, GOPR i TOPR i to przy współdziałaniu ukazała się niniejsza broszura.

Dodaj komentarz