Vademecum przodownika turystyki górskiej

COTG PTTK, Kraków 2004
32 s., wyd. I, ISBN 83-919713-5-X

Vademecum przodownika turystyki górskiej

Opis

Prezentowane opracowanie przedstawia zatwierdzony przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK (zwaną dalej w skrócie KTG ZG PTTK) zestaw dokumentów, poświęcony szkoleniu, egzaminowaniu i działalności Przodownika Turystyki Górskiej PTTK (PTG). Zasadą pracy Komisji jest przegląd przynajmniej raz w kadencji podstaw prawnych, na których opiera się jej działalność. Ostatni przegląd wykazał konieczność modyfikacji regulaminu PTG oraz opracowania dokumentów regulujących kwestie szkolenia i egzaminowania PTG. Zasady działalności PTG wymagają także modyfikacji i odpowiedniego komentarza. Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie poniższego zestawu dokumentów zostali wiceprzewodniczący KTG ZG PTTK mgr Zbigniew Kresek oraz członek KTG ZG PTTK prof. dr inż. Wojciech Kacperski.

Prace redakcyjne oraz kolejne prezentacje dokumentów przed KTG ZG PTTK oraz przewodniczącymi Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych trwały blisko rok. W trakcie kilku prezentacji projektów dokumentów zyskały one poparcie większości konsultujących je osób. Szereg uwag zgłaszanych w trakcie tych konsultacji zostało wprowadzonych do dokumentów, a całość została zatwierdzona przez KTG ZG PTTK i zaczyna obowiązywać w życiu Towarzystwa.

Zebranie całości materiałów w jednym wydawnictwie umożliwi wykorzystanie ich w pracy KTG ZG PTTK, regionalnych komisji egzaminacyjnych i szerokiego ogółu przodowników turystyki górskiej. Prezentowane materiały są kolejnym zestawem dokumentów w długim, liczącym blisko siedemdziesiąt lat cyklu publikacji na ten temat. Autorzy mają świadomość konieczności ich okresowego przeglądu i dostosowywania do zmieniających się warunków, w jakich przychodzi działać przodownikom turystyki górskiej. Wolą KTG ZG PTTK jest jednak stabilizacja zasad pracy przodowników i regionalnych komisji egzaminacyjnych. Stąd postanowienie dokonywania zmian w tych zasadach co najwyżej raz w kadencji. Odnosi się to także do regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej. Stałość wypracowanych przez pokolenia zasad jest wartością, którą należy szanować.

Ujednolicenie zasad szkolenia i egzaminowania przodowników turystki górskiej oraz wytycznych ich pracy jest istotne dla ogółu przodowników. Utrzymuje to wysoki poziom przygotowania PTG do prowadzenia wycieczek i ich potwierdzania. Jest to szczególnie ważne w okresie wzmożonych regulacji prawnych w obszarze turystyki. Nacisk części środowisk przewodnickich niezwiązanych z pracami Towarzystwa usiłuje ograniczyć i utrudnić przodownicką działalność. Uprawnienia przodownika turystyki górskiej, jakie posiadali dr Mieczysław Orłowicz, Józef Oppenheim, gen. Stanisław Sosabowski, gen. Mariusz Zaruski, prof. Walery Goetel i wielu innych upoważniają do optymistycznego patrzenia na rozwój turystyki górskiej bez względu na okresowe urzędnicze utrudnienia. Aby zrozumieć w pełni godność posiadania uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej trzeba przypomnieć historię tych uprawnień i związanych z nimi obowiązków. Od siedemdziesięciu lat ludzie z charakterystyczną blachą przodownika turystyki górskiej prowadzą po polskich górach młodzież i starszych, wypełniając przyjęty społecznie obowiązek rozbudzania w turystach zainteresowania górami, ich przyrodą i kulturą mieszkających w nich ludzi.

Opracowali: Wojciech T. Kasperski i Zbigniew Kresek

Dodaj komentarz