Dofinansowanie terenów zielonych w Karpaczu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3225/III/09 z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru luty 2009 roku wskazał do dofinansowania projekt Gminy Karpacz pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza – park przy ul. Nadrzecznej i przy Wodospadzie”.

Całkowita wartość inwestycji (w zł) 459 336,07 zł Kwota dofinansowania z PROW (w zł) 282 710,00 zł

Dodaj komentarz