Dotacje na zadania z zakresu edukacji nauki

Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji i nauki w 2008 roku.

Zadania podzielne zostały na trzy kategorie:

  1. Organizacja konferencji promujących i rozwijających osiągnięcia naukowe regionu,
  2. Działalność naukowo – badawcza pracowników dolnośląskich uczelni, przyczyniająca się w szczególności do rozwoju promocji regionu,
  3. Stypendia naukowe dla studentów realizujących studia na renomowanych uczelniach europejskich i zdecydowanych na podjęcie zatrudnienia w jednostkach wojewódzkiej administracji samorządowej.

Na konkurs wpłynęło 65 ofert. Dofinansowanie otrzyma 26 projektów na łączną kwotę 988 tys. złotych.

Dodaj komentarz