Dziewięć milionów na bezrobotnych

Staże, szkolenia, kursy, stanowiska pracy, roboty publiczne, pieniądze na założenie firm – na te cele Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze ma do końca roku około 9 milionów złotych. Tak duża kwota uzbierała się z dotacji, jakie PUP otrzymał z funduszy unijnych, marszałka województwa i ministra pracy.

Na rozkręcenie swojego biznesu można otrzymać 14,5 tys. zł. Na duże pieniądze w ramach zwrotu kosztów zatrudniania bezrobotnych mogą liczyć także pracodawcy.

– Dla osób bezrobotnych, które mogą skorzystać z naszej pomocy, zorganizujemy spotkanie – mówi dyrektor PUP w Jeleniej Górze Urszula Filipczuk. – Zapraszam także pracodawców. Aby otrzymać refundację kosztów zatrudnienia bezrobotnego, muszą oczywiście spełniać pewne warunki. Firma musi działać od co najmniej sześciu miesięcy. Badamy także, czy nie doszło do niej do spadku zatrudnienia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy oraz czy nie ma zaległości wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Jeśli spełnia wszystkie warunki, nie ma żadnych przeciwskazań, by nie udzielić jej wsparcia finansowego.

Bezrobocie w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim (5,7 procenta w mieście i ponad 12 procent w powiecie) może być więc jeszcze niższe. Nie będzie to jednak zupełnie prosta sprawa, bo wśród tych, którzy nadal nie pracują, jest wiele osób starszych, od dawna bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych. Ludzie ci odwykli od zatrudnienia i nie są zainteresowani podjęciem pracy.

Zdarza się, że na początek mogą liczyć na małe pieniądze, więc mówią, że im się praca nie opłaca. Nie biorą pod uwagę, że za jakiś czas mogą podnieść kwalifikacje, dostać lepsze zajęcie i więcej zarabiać.

Do wydania na szkolenia, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i inne formy wsparcia ludzi bez pracy jest aż 9 milionów złotych. Oznacza to, że na zachęcenie każdego bezrobotnego, by zaczął pracować, jest około 2 tysięcy złotych.

To oczywiście tylko statystyka. Jak mówi dyrektor PUP Urszula Filipczuk, skoro refundacje dla pracodawców i dotacje dla otwierających biznes wynoszą 14,5 tys. zł, to nie ma możliwości, żeby dla wszystkich starczyło pieniędzy. Nie wszyscy jednak chcą z takiej pomocy korzystać.

Jeden z programów, jakie realizować będzie bądź już realizuje PUP, dotyczy rewitalizacji jeleniogórskich dzielnic. To między innymi ulice: Grunwaldzka, A. Krzywoń, Lwówecka, Władysława Jagiełły, Zielna, Osiedle Robotnicze, Złotnicza, Powstańców Śląskich, Słowiańskiej, Waryńskiego i Mostowej.

Na terenach objętych programem rewitalizacji mieszka 259 bezrobotnych (w tym 119 kobiet). W ramach programu PUP będzie ich zachęcał do pracy poprzez umożliwienia zdobycia kwalifikacji. Na pierwsze spotkanie zaproszono 151 bezrobotnych z terenu rewitalizacji. Przybyło 69, z których swoje oczekiwania dotyczące pracy określiło 65. Informacje, jakich osoby te udzieliły, pomogą doradcom zawodowym przygotować dla nich odpowiednie wsparcie.

Telefon do PUP-u: 075-64-73-160.

www.nowiny.jgora.pl

Dodaj komentarz