Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

Filharmonia Dolnośląska

Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze oraz Dyrektor Artystyczny Jerzy Swoboda

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli aktywnego życia kulturalnego regionu i koncertową wizytówką Jeleniej Góry.

Działa nieprzerwanie ponad 40 lat. Założona została w 1964 roku przez Stefana Strahla, który był też jej wieloletnim dyrektorem. Pod jego batutą jeleniogórscy symfonicy odnosili pierwsze, znaczące sukcesy koncertowe. Od 1990 roku na czele Filharmonii Dolnośląskiej stoi dyrektor naczelny Zuzanna Dziedzic. Pieczę nad muzyczną działalnością tej ważnej instytucji kulturalnej sprawuje Jerzy Swoboda, któremu przed trzema laty powierzono funkcję Dyrektora Artystycznego Filharmonii Dolnośląskiej.

Zasadniczą część działalności filharmoników stanowią występy przed jeleniogórską publicznością i wydarzenia muzyczne organizowane we własnej sali koncertowej. Od początku swojego istnienia Orkiestra intensywnie koncertuje także poza Jelenią Górą – w kraju i za granicą. Od wielu lat stałymi punktami jej kalendarzy koncertowych są występy w Niemczech i Czechach. W swoim dorobku ma też koncertowe podróże do Włoch, Finlandii, Rosji, Szwajcarii, Austrii, Hiszpanii, Francji i na Węgry.

Jeleniogórscy symfonicy grają w znanych salach koncertowych i na prestiżowych festiwalach muzycznych m.in. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Międzynarodowym Festiwalu „Wratislavia Cantans”, Międzynarodowym Śląskim Festiwalu „Porozumienie”, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej „Silesia Sonans”, letnich festiwalach muzycznych we Francji, czy Milenium Pace Festival w Hiszpanii. Podczas tego ostatniego jeleniogórska Orkiestra występowała w renomowanej sali Palau de la Musica w Walencji. Jej koncerty uświetniają też oficjalne uroczystości i obchody polskich świąt narodowych poza granicami kraju. Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej wykonywała dzieła wielkich, polskich kompozytorów m.in. w Teatrze Narodowym Urania w Budapeszcie, podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja przygotowanych przez Ambasadora RP na Węgrzech, z udziałem przedstawicieli korpusu dyplomatycznego z całego świata.

Stale uczestniczy w kolejnych edycjach wydarzeń kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Filharmonię Dolnośląską – Ogólnopolskim Festiwalu „Gwiazdy Promują”, Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej, Festiwalu Muzyki Teatralnej, Festiwalu Humoru Muzycznego „Deer Maestro” czy Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Dzieci.

W ostatnich latach mocno zaangażowana jest w działalność regionalną i współpracę transgraniczną na obszarze Euroregionu Nysa. Intensywnie koncertuje w wielu miejscowościach na terenie całego Dolnego Śląska oraz w sąsiednich, przygranicznych rejonach Czech i Niemiec.

Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej koncertuje z czołowymi polskimi dyrygentami i solistami oraz gwiazdami światowych scen muzycznych. Wśród występujących z nią artystów są m.in. K. Kord, A. Duczmal, K. Jakowicz, K. Penderecki, K. Danczowska, K.A. Kulka, K. Jabłoński, P. Paleczny, W. Wiłkomirska, W. Malicki, M. Walewska, U. Dudziak, I. Hossa – Derewecka, J. Olejniczak, E. Pobłocka, G. Brodzińska, A. Zdunikowski, M.J. Błaszczyk, T. Bugaj, K. Dębski, T. Strugała, M. Stachura, R. Karczykowski, J. Salwarowski, B. Morka, W. Ochman, W. Brodski, J. Cura, J. Rappe, J. Artysz, J. Knetig, M. Pijarowski, R. Lasocki, P. Rubik i wielu innych.

Szczególną częścią jej działalności jest współpraca z innymi zespołami orkiestrowymi, głównie niemieckimi. Muzycy łączonych orkiestr Filharmonii Dolnośląskiej i Neue Lausitzer Philharmonie wspólnie wykonują monumentalne dzieła wielkich klasyków wymagające rozbudowanego zespołu instrumentalistów. Orkiestra współpracuje także z renomowanymi chórami polskimi i zagranicznymi. Wspaniałe dzieła oratoryjne wykonywała m.in. z chórami Filharmonii Śląskiej i Węgierskiej Filharmonii Narodowej. Chętnie grywa też z utalentowanymi młodymi muzykami stojącymi dopiero na progu kariery artystycznej.

Poza tradycyjnymi salami koncertowymi występuje też podczas wydarzeń plenerowych. Koncertuje również w świątyniach, wnętrzach wspaniałych zabytków i uczestniczy w spektakularnych przedsięwzięciach estradowych.

Dodaj komentarz