Geopark

10 września 2010 r. to ważna data w historii KPN i naszego regionu. W dniu tym odbyła się w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie, konferencja „Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu”, poświęcona promocji i rozwojowi geoturystyki. Najważniejszym punktem konferencji było podpisanie przez Głównego Geologa Kraju Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska dr Henryka Jacka Jezierskiego Certyfikatu Geoparku Krajobrazowego dla obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny.

Podpisanie Certyfikatu poprzedziły trzy prezentacje multimedialne opracowane i zaprezentowane przez wybitnych naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z ciekawostkami geologicznymi i mineralogicznymi Karkonoszy.

Kulminacyjnym momentem konferencji było podpisanie Certyfikatu Geoparku Krajobrazowego, który następnie Główny Geolog Kraju dr Henryk Jacek Jezierski przekazał Dyrektorowi KPN dr. inż. Andrzejowi Rajowi, Wicemarszałkowi Województwa Jeleniogórskiego Jerzemu Łużniakowi oraz Staroście Jeleniogórskiemu Jackowi Włodydze.
Idea tworzenia Geoparku Krajowego ma na celu ochronę dziedzictwa geologicznego poprzez efektywne zabezpieczenie stanowisk geologicznych oraz propagowanie ich funkcji turystyczno-edukacyjnych. Jest to jednocześnie nowy produkt turystyczny stwarzający nowe możliwości rozwoju turystycznego regionu.

Nadanie tytułu Geoparku Krajowego nie wiąże się z obowiązkami prawnymi lub materialnymi. Jest to przede wszystkim forma wyróżnienia dla obszaru chronionego, odznaczającego się wybitnymi walorami geologicznymi. KPN z otuliną jest trzecim Geoparkiem Krajobrazowym w Polsce. Wcześniej certyfikaty takie otrzymały Łuk Mużakowa i Góra św. Anny. Otrzymanie statusu Geoparku Krajowego podkreśla walory przyrodnicze KPN i jego otuliny w odniesieniu do elementów abiotycznych przyrody.

Do największych korzyści wynikających z utworzenia Geoparku Krajowego w Karkonoszach należy zaliczyć szeroką promocję geologiczną dziedzictwa tego regionu, co przełoży się na podniesienie społecznej świadomości proekologicznej w skali kraju. Spodziewany jest również intensywniejszy rozwój geoturystyki, która stanowić będzie alternatywę dla turystyki masowej w Karkonoszach. Skoncentrowany obecnie ruch turystyczny na terenie samego Parku dzięki podniesieniu atrakcyjności otuliny KPN pozwoli odciążyć najbardziej zatłoczone miejsca w najwyższych partiach gór.

Dodaj komentarz