Głębock

Głębock

Wieś w gminie Podgórzyn, rozłożona w dolinie Głębockiej Strugi na wysokości około 390 m. Wymieniana w dokumentach historycznych z roku 1406 jako „Głaśnica” lub „Głusznica”. Zachowało się tu kilka chat zrębowo-przysłupowych, typowych dla drewnianego budownictwa sudeckiego. Do wsi zalicza się przysiółek Radzicz (przy szosie MiłkówSosnówka), w którym zachowały się dwa budynki w stylu tyrolskim wzniesione przez emigrantów religijnych. Na północ od wsi, na skraju zbiornika retencyjnego, krzyż pokutny z wyrytym toporem.
Szlak turystyczny: 1C.
Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska„, 1989

Dodaj komentarz