Hala dla Zgorzelca

W najbliższym czasie Zgorzelec czeka wydatek rzędu 1 mln 200 tys. zł na projekt budowlany nowej hali sportowo – rekreacyjnej. Jest to nieodzowny elementem ubiegania się o środki pozabudżetowe na planowaną inwestycję. Wydatek niezbędny – choć ryzykowny, bo poza ustnymi zapewnieniami z ministerstwa i urzędu marszałkowskiego Zgorzelec nie ma żadnych gwarancji, że kasa faktycznie będzie.

Wszyscy zgorzeleccy radni są za budową nowej hali – ale jest tez wiele wątpliwości.O możliwych rozwiązaniach rozmawiano podczas sesji – debaty, poświęconej w całości planowanej rozbudowie zgorzeleckiej bazy sportowej. Burmistrz Rafał Gronicz wycofał się z planów budowy hali dla 5 tys. widzów, w której można by rozgrywać mecze koszykarskiej euroligi. W grę wchodzi obiekt na 2950 miejsc wraz z 400 miejscami na trybunach rozkładanych, którego budowa ma kosztować ok. 30 mln zł. Większe hale buduje się tylko w kilkusettysięcznych miastach; 36-tysięczny Zgorzelec po prostu nie ma szans na dofinansowanie zbyt ambitnego projektu.

Gdyby się stało tak, że obiecanych pieniędzy z jakichkolwiek powodów Zgorzelec nie dostanie, wówczas miastu pozostanie mało atrakcyjny i kosztowny wariant budowy hali w ramach porozumienia publiczno-prywatnego.

www.nj24.pl

Dodaj komentarz