Historia Biegu Piastów

Pomysł na wielką zimową imprezę sportową wykluwał się kilka lat, by wreszcie w 1976 roku trafić na przychylność nowej administracji. Po reformie administracyjnej i po powstaniu województwa jeleniogórskiego lokalna władza takiej właśnie potrzebowała. To wiele ułatwiło, tym bardziej ze dyrektorem wydziału sportu w Urzędzie Wojewódzkim był wówczas Julian Gozdowski.

Pierwszy Bieg Piastów, obok radia i wrocławskiej telewizji, obsługiwała Polska Kronika Filmowa, w tamtym czasie medium niemal tak ważne jak telewizja. Niemałym trudem, na prośbę operatora kroniki, sprowadziliśmy do Jakuszyce wielki energetyczny wysięgnik, by kamera mogła objąć całe pole startowe. Gdy jednak okazało się, że 531 startujących osób, w tym sporo dzieci, to dla szerokokątnego obiektywu jedynie maleńka grupka na wielkim śniegu, błyskawicznie zmieniono obiektyw. Radio, Telewizja Wrocław, PKF, Przekrój, Nowiny Jeleniogórskie – to media, które towarzyszyły nam od początku.

Już po drugim Biegu, w 1977 roku, Julian Gozdowski został zaproszony na Bieg Wazów do Szwecji, gdzie po raz pierwszy dyskutowano o przyjęciu BP do grona Euroloppet.

Pojechał tam bardzo elegancko ubrany, w futro i czapkę z nutrii, dbając o prestiż naszego kraju. Na miejscu okazało się, że najelegantszy i chyba najbogatszy ze wszystkich uczestników i gości tej imprezy jest działacz sportowy z …Polski, bo wszyscy inni byli ubrani w zwykłe, kolorowe, sportowe stroje. Julian Gozdowski stał wtedy na trybunie honorowej tuż obok królowej Szwecji – Zofii, której wręczył znaczki dwóch pierwszych Biegów Piastów.

W Szwecji też po raz pierwszy spotkał szefa nowo powstałego wówczas Euroloppet- Hansa Reicherla, zainteresowanego rozszerzeniem tej organizacji także na Polskę.
Hans Reicherl- Bawarczyk, który osiem lat temu wprowadził BP do Euroloppet, człowiek, który bardzo nam pomógł.

Teraz Bieg Piastów stara się pomóc Litwie i zamieszkałym tam Polakom, którzy są organizatorami litewskiego biegu długodystansowego, podobnego do Biegu Piastów. Chce, by za kilka lat mogli powiedzieć o nas to, co my dziś mówimy o Bawarczykach.

Bieg Piastów wywoływany był trzykrotnie, w latach 73, 74 i 75, ale dopiero kiedy powstało woj. Jeleniogórskie w 76r., władze uznały że jest to dobry sygnał dla zaistnienia województwa, i wykorzystał to wówczas Julian Gozdowski – powstał Bieg Piastów.

Bieg Piastów, wzorowany był na wielkich biegach światowych, i ten bieg początkowo miał znikomą ilość startujących niemniej jednak już był, zapisał się w annałach jako wydarzenie tego terenu.

Od 76r. Bieg odbywał się corocznie, po za jednym w okresie stanu wojennego.

Na Polanie Jaskuszyckiej w początkach nie było nic – stał stary pociąg z wagonami w których zawodnicy przebierali się, i było tam też biuro zawodów.

Międzynarodowa Trzydniowa Impreza Biegowa, Bieg Piastów to dzisiaj „Festiwal Narciarstwa Biegowego” w Jakuszycach. W zabawie sportowej udział bierze 6 tys. osób plus 3 kibiców.

Dodaj komentarz