Józef Pasek

Muzyk, profesor szkoły muzycznej, magister sztuki, kapelmistrz orkiestry wojskowej, pedagog, nauczyciel

Józef Pasek przyszedł na świat 6 lutego 1922 roku w miejscowości Chorągwica, wówczas w powiecie Wieliczka w dawnym województwie krakowskim. Był synem Józefa i Anny z domu Tańcula, bratem Stefana, Sylwestra i Marysi. Do 13 roku życia uczęszczał do szkoły podstawowej, którą ukończył w 1935 r. i w tym samym roku rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wieliczce. Po ukończeniu dwóch klas w 1937 r. wstąpił do orkiestry 32 pułku piechoty w Modlinie k/Warszawy, w której występował w charakterze elewa orkiestry. Przebywał tam aż do wybuchu wojny w 1939 r.

Józef Pasek

Podczas wojny brał udział w walkach w obronie Warszawy i Modlina, po czym wycofując się z wojskiem w kierunku Kowla, dostał się do niewoli niemieckiej w małej miejscowości Szack koło Lubomla. Miejscowość ta znajduje się obecnie na Ukrainie. Po kilku dniach niewoli zbiegł z obawy przed wywiezieniem do Niemiec. W tym czasie przebywał kilka tygodni w Bystrzycy k/Kraśnika.

Józef Pasek

Do domu wrócił dnia 20.11.1939 r. i przebywał w Chorągwicy aż do 10.02.1940 r. pomagając rodzicom w gospodarstwie rolnym. W 1940 r. rozpoczął pracę w Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie jako górnik pracował aż do roku 1945. W tym samym czasie wstąpił ochotniczo do orkiestry 2 pułku piechoty w Krakowie, zaraz później przeszedł do 52 pp, zaś w samym roku w grudniu dostał przeniesienie do 16 Kołobrzeskiego pp, również w Krakowie. W orkiestrze tej grał do 15.01.1948 r. jako podoficer orkiestry i następnie trafił do Oficerskiej Szkoły Kapelmistrzów Wojskowych w Łodzi jako st. szeregowy podchorąży. Pełnił tam funkcję podoficera nadterminowego orkiestranta. Rok później, w 1949 r. przeniesiony został do OSKW w Rembertowie.

Oficerską Szkołę Kapelmistrzów Wojskowych ukończył w lutym 1950 r. ze specjalnością – instrumenty dęte. Został skierowany do 43 pp do Żar k/Żagania na stanowisko kapelmistrza orkiestry wojskowej.

W kwietniu 1954 r. wstąpił w związek małżeński z Danielą Mandzińską.

W 1955 r. jako kapelmistrz orkiestry przeniesiony został do Jednostki Wojskowej w Żaganiu. Wówczas to na świat przyszła pierwsza córka Józefa i Danieli – Elżbieta.

W roku 1956 dostał przeniesienie do Jeleniej Góry na stanowisko kapelmistrza orkiestry garnizonowej, gdzie rok później urodziła się druga córka Anna.

W 1959 r. rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Wychowania Muzycznego, w zakresie prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych, które odbył w latach właśnie 1959-1964. W 1976 r. uzyskał tytuł magistra sztuki z wynikiem bardzo dobrym.

W roku 1960 skomponował operetkę „Angelinę”, która w tym samym roku została wystawiona przez amatorski zespół operetkowy w Klubie Garnizonowym w Jeleniej Górze. Przez ponad pół roku zespół przygotowywał się do tego przedstawienia. Śpiew w wykonaniu Danieli Pasek i Jana Stróżańskiego wypadł bardzo dobrze, tak jak zresztą całe przedstawienie. Libretto operetki napisał Tadeusz Chorążyczewski [1].

W październiku 1967 r. obchodzono XV – lecie Ludowego Wojska Polskiego. Była to również okazja do wyróżnienia wielu oficerów i podoficerów. Złotym Krzyżem Zasługi, między innymi, odznaczony został również kpt. Józef Pasek [2].

Pracując w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej, wówczas jako kapitan, skomponował muzykę do hymnu Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, do którego słowa napisał Wacław Kazimierski. Hymn OSR obecnie nazywany jest „Pieśnią radiotechników” [3].

Jako człowiek dobry i szlachetny w 1968 r. wraz z żoną zaopiekował się małą, niespełna 2-letnią Gosią, córka zmarłej kuzynki Danieli.

W 1969 r. został zatrudniony jako puzonista w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Jeleniej Górze, rok później jako major rozpoczął pracę w Państwowej Szkole Muzycznej I II st. im. St. Moniuszki w Jeleniej Górze.

21.06.1980 r. został powołany na stanowisko Profesora Szkoły Średniej.

W szkole jako pedagog zdobywał coraz to nowe osiągnięcia. Jego uczniowie zajmowali wysokie miejsca na konkursach i festiwalach muzycznych. Przykładem jest tutaj Festiwal Liceów i Średnich Szkół Muzycznych Ziem Zachodnich i Północnych w 1970 r., gdzie Bogusław Pawłowski zajął III miejsce w dziale instrumentów dętych – puzon [4].

„Niemałą rolę w wychowaniu estetycznym podchorążych i żołnierzy odgrywa film, okolicznościowe występy zespołów i koncerty orkiestry dętej pod batutą doświadczonego kapelmistrza mjr mgr Józefa Paska” [5]. To kolejny dowód świadczący o wysokim zaangażowaniu w wykonywaną pracę.

Józef Pasek był osobą ogromnie życzliwą, pomocną i bardzo lubianą przez otoczenie. Odwiedzając Szkołę Muzyczną słyszy się pełne ciepła wspomnienia o Józefie wypowiadane przez pracowników szkoły.

Choć to przykre, klepsydra napisana przez Pana Stefana Strahla, wieloletniego przyjaciela i dyrektora PWSM, świadczy tylko o tym, jak wielką stratą było Jego odejście.

Czterdziestoletni staż pracy i ogromne doświadczenie pedagogiczne stawia go w rzędzie czołowych jeleniogórskich pedagogów. Pomocny w różnych akcjach społecznych, przy organizowaniu koncertów, nawiązywaniu współpracy z różnymi instytucjami. Godne uwagi jest, iż dzięki niemu możliwa była współpraca, między WOSR a Jeleniogórską Orkiestrą Symfoniczną.

Był odznaczany: Medalem Janka Krasickiego, medalem za udział w wojnie obronnej w 1939 r., medalem Zwycięstwo i Wolność 1945 r., złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, srebrnym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, medalem za udział z walkach o Berlin 1945 r., medalem za Warszawę 1939-1945 r., medalem Praca Walka Socjalizm 1944-1984, z okazji XX lecia Ludowego Wojska Polskiego odznaczony został, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski [6].

Józef Pasek zmarł nagle 22 grudnia 1988 r. Po upadku w Szkole Muzycznej, nie odzyskał już przytomności. Śmierć Jego była wielkim ciosem dla całej rodziny.

Bibliografia

  1. Zarys Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej 1952-1967, pod red. W. Kazimierskiego, Jelenia Góra 1967.
  2. S. Tarnawski, Rozwój oświaty na Ziemi Jeleniogórskiej, cz. V, Rocznik Jeleniogórski, T. IX, 1971, s. 121-122.
  3. Angelina urodziła się w Jeleniej Górze, Nowiny Jeleniogórskie, 1960, nr 42, s.13.

Przypisy

[1] „Angelina” urodziła się w Jeleniej Górze, Nowiny Jeleniogórskie, 1960, nr 42, s. 13.
[2] Zarys historii Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej 1952-1967, pod red. W. Kazimierskiego, Jelenia Góra 1967, s. 45.
[3] Strona dostępna w World Wide Web: www.radar.jgora.pl [dostęp dnia 16 kwietnia 2007].
[4] S. Tarnawski, Rozwój oświaty na Ziemi Jeleniogórskiej, cz.V, Rocznik Jeleniogórski, T. IX, 1971 r., s. 121-122.
[5] Zarys historii Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej 1952-1967, pod red. W.Kazimierskiego, Jelenia Góra 1967, s. 138.
[6] Tamże, s. 122.

Agata Kempiak

www.jbc.jelenia-gora.pl

Dodaj komentarz